Čime se bavimo - Demokratsko upravljanje

Unapređujemo demokratsko društvo kroz jačanje vladavine prava, transparentnosti i odgovornosti institucija uz veće učešće građana.

 

UNDP radi sa Vladom Crne Gore na poboljšanju dobrog upravljanja, participatornoj demokratiji i njegovanju demokratskog društva koje u potpunosti poštuje i štiti ljudska prava kroz vladavinu prava, transparentnost i odgovornost vlasti. U našem fokusu je izgradnja kapaciteta na centralnom i lokalnom nivou za potrebe pregovora Crne Gore sa EU, zakonodavnih i institucionalnih reformi javne uprave, pravosuđa i bezbjednosti građana.

Više