Procjena rizika od korupcije u oblastima od posebnog rizika

01 јул 2011
image

Sažetak

Uprava za antikorupcijsku inicijativu, u saradnji s Programom Ujedinjenih nacija za razvoj i Delegacijom Evropske unije u Crnoj Gori, sprovela je projekat u okviru koga je napravljen izvještaj „Procjena rizika od korupcije u oblastima od posebnog rizika“. Izvještaj ima za cilj da procijeni metodologiju pomenutog projekta, kao i nalaze i preporuke, u svrhu unapređenja dalje formulacije i poboljšanja strateških dokumenata.

Izdvajamo

  • Naglasak izvještaja je na opštim rizicima od korupcije u određenim oblastima.
  • Dokumentovana je procjena preduslova za pojavu korupcije.
  • Izvještaj pruža preporuke za eliminisanje rizika od korupcije u predmetnim oblastima.