Demokratsko upravljanje - pregled naših aktivnosti

08 јул 2013
image

Sažetak

Crna Gora teži da postane članica Evropske unije, što iziskuje temeljne reforme, demokratizaciju društva u cjelini i učvršćivanje vladavine prava. Uprkos činjenici da je Crna Gora zemlja sa višim srednjim prihodima - što pokazuje napredak u razvoju - pred njom je i dalje mnoštvo izazova, dok posljedice globalne finansijske krize dodatno opterećuju kapacitete javne uprave u Crnoj Gori.

Izdvajamo

  • Od 2003. godine Program za razvoj kapaciteta (CDP) doprinio je ostvarenju svih glavnih elemenata u procesu evropskih integracija.
  • Program za vladavinu prava i ljudska prava je 2011. godine doprinio izradi i donošenju Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i otvaranju 15 kancelarija za besplatnu pravnu pomoć u svim osnovnim sudovima u Crnoj Gori.
  • 2012. godine, Sektor UNDP za demokratsko upravljanje podržao je osmišljavanje i uspostavljanje platforme za elektronsko podnošenje peticija "Glas građana".