Analiza funkcija i kapaciteta upravljanja ljudskim resursima u crnogorskim opštinskim upravama

01 нов 2011
image

Sažetak

U ovom izvještaju navode se izazovi opštinskih uprava u Crnoj Gori u pogledu upravljanja ljudskim resursima. Osim nabrajanja trenutnih izazova, analiziraju se i značajne pozitivne strane na kojima se može graditi reforma.

Izdvajamo

  • Dokumentovanje zakonodavnog okvira upravljanja ljudskim resursima u opštinskim upravama
  • Procjena ključnih pitanja prijene koja treba rješavati u budućnosti.
  • Davanje preporuka opštinama za poboljšanje upravljanja ljudskim resursima.