Ocjena integriteta zdravstvenog sistema u Crnoj Gori

01 феб 2011
image

Sažetak

Cilj ovog izveštaja je da pruži sveobuhvatnu analizu integriteta zdravstvenog sistema Crne Gore i svih njegovih djelova, kao i cilja njegovih aktivnosti. U ovim okvirima, istraživanje sadrži sljedeće segmente učinka zdravstvenog sistema: funkcionisanje i reforma zdravstvenog sistema, privatna zdravstvena zaštita i određivanje stepena i raširenosti pojave neformalnog plaćanja.

Izdvajamo

  • Izvještaj pruža sumarni pregled crnogorskog zdravstvenog sistema.
  • Sadrži podatke o korisnicima zdravstvene zaštite i zdravstvenim radnicima.
  • Daje preporuke za poboljšanje efikasnosti i djelotvornosti zdravstvene zaštite.