Jačanje međuopštinske saradnje u Crnoj Gori

01 авг 2010
image

Sažetak

Ova publikacija predstavlja putokaz za uspostavljanje okvira na polju međuopštinske saradnje i omogućavanje zajedničkog pružanja usluga i administrativnog upravljanja kroz uspostavljanje sporazuma o saradnji među opštinama u Crnoj Gori. Ona treba da posluži kao koristan alat u daljim naporima Crne Gore ka unapređenju, razvoju i održavanju međuopštinskih aktivnosti. Cilj publikacije je da: (1) podigne nivo svijesti o trenutnom stanju praksi u oblasti međuopštinske saradnje u Crnoj Gori; (2) razmotri iskustva iz regiona (u ovom slučaju Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije) i iz njih izvede korisne zaključke, i (3) ponudi preporuke za budući razvoj međuopštinske saradnje u državi.

Izdvajamo

  • Opštine nisu ukazale na postojanje dokumenta, strategije ili akcionog plana koji bi im služili kao vodič u projektovanju, razvoju i sprovođenju međuopštinske saradnje. Jedini dokumenti za njeno planiranje i sprovođenje podudaraju sa Statutima opština, skupštinskim odlukama zabilježenim u službenim dokumentima ili strateškim planovima opština, koji su opšte prirode i nisu posebno posvećeni međuopštinskoj saradnji;
  • Opštine očekuju da centralna vlast bude uključena u inicijative, projekte i programe međuopštinske saradnje;
  • Uz podršku UNDP, trenutni broj formalno uspostavljenih aranžmana međuopštinske saradnje u zemlji iznosi preko 15, i uključuje više od 35 opština u različitim područjima njihovih nadležnosti, kao što su finansijsko upravljanje i poreska administracija, prostorno pllaniranje, lokalne inspekcije, lokalni ekonomski razvoj, itd.