Jačanje međuopštinske saradnje u Crnoj Gori

01 авг 2010
image

Sažetak

Ova publikacija predstavlja putokaz za uspostavljanje okvira na polju međuopštinske saradnje i omogućavanje zajedničkog pružanja usluga i administrativnog upravljanja kroz uspostavljanje sporazuma o saradnji među opštinama u Crnoj Gori. Ona treba da posluži kao koristan alat u daljim naporima Crne Gore ka unapređenju, razvoju i održavanju međuopštinskih aktivnosti. Cilj publikacije je da: (1) podigne nivo svijesti o trenutnom stanju praksi u oblasti međuopštinske saradnje u Crnoj Gori; (2) razmotri iskustva iz regiona (u ovom slučaju Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije) i iz njih izvede korisne zaključke, i (3) ponudi preporuke za budući razvoj međuopštinske saradnje u državi.

Izdvajamo

  • Opštine nisu ukazale na postojanje dokumenta, strategije ili akcionog plana koji bi im služili kao vodič u projektovanju, razvoju i sprovođenju međuopštinske saradnje. Jedini dokumenti za njeno planiranje i sprovođenje podudaraju sa Statutima opština, skupštinskim odlukama zabilježenim u službenim dokumentima ili strateškim planovima opština, koji su opšte prirode i nisu posebno posvećeni međuopštinskoj saradnji;
  • Opštine očekuju da centralna vlast bude uključena u inicijative, projekte i programe međuopštinske saradnje;
  • Uz podršku UNDP, trenutni broj formalno uspostavljenih aranžmana međuopštinske saradnje u zemlji iznosi preko 15, i uključuje više od 35 opština u različitim područjima njihovih nadležnosti, kao što su finansijsko upravljanje i poreska administracija, prostorno pllaniranje, lokalne inspekcije, lokalni ekonomski razvoj, itd.

Can we contact you later to ask your opinion about the product you just downloaded? If yes, please leave your email below, we will not use your information for any other purposes.

 

Ovdje možete preuzeti dokument