Izvještaj o barijerama u poslovanju identifikovanim kroz kampanju "Bez barijera. Da posao ne stoji!"

11 мај 2016
image

Sažetak

Izvještaj o barijerama u poslovanju identifikovanim kroz kampanju „Bez barijera! Da posao ne stoji“ pripremljen je u okviru projekta “Uprava po mjeri građana i biznisa”, koji Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) sprovodi u saradnji sa Ministarstvom finansija, uz finansijsku podršku Ambasade Velike Britanije u Crnoj Gori. Ideja za realizaciju projekta je osmišljena u saradnji sa Udruženjem komunikatora javnog sektora zemalja Jugoistočne Evrope (tzv. SEECOM-a), po ugledu na britanski „Red Tape Challenge“ projekat.

 

U okviru projekta je uspostavljena online platforma www.bezbarijera.me, putem koje su privrednici od novembra 2015. do marta 2016. ukazivali na probleme sa kojima se susrijeću u poslovanju. Kroz ovu platformu, pružena je mogućnost zainteresovanim stranama sa iskustvom iz prve ruke da prepoznaju i prijave prepreke na koje nailaze prilikom pokretanja biznisa ili poslovanja, a sve u cilju identifikovanja i eliminisanja komplikovanih i dugotrajnih procedura, odnosno biznis barijera u javnoj upravi sa fokusom na lokalni nivo.

 

U ovom Izvještaju sumirane su identifikovane barijere i pripremljeni prijedlozi za reformu, kako bi se dali na razmatranje Savjetu za unapređenje poslovnog ambijenta, regulatornih i strukturnih reformi. Očekuje se da će Savjet i Vlada Crne Gore u okvirima svojih nadležnosti preporučiti realizaciju adekvatnih mjera. Krajnji cilj projekta je da Vlada Crne Gore, jedinice lokalne samouprave i druge nadležne institucije preduzmu konkretne korake koji će, gdje je to moguće, eliminisati uočene nedostatke u regulativi i administrativnim procedurama.