Ekonomski uticaj klimatskih promjena u Crnoj Gori

24 апр 2010
image

Sažetak

Klimatske promjene, na ovaj ili onaj način, utiču na količinu i kvalitet usluga životne sredine koje ljudi koriste i za proizvodnju roba i usluga i za „uživanje ​​u životu“. Ovi fizički uticaji probijaju svoj put na tržišta roba i usluga i u svakodnevni život. Tokom proteklih godina, u pokušaju da uskladi ekološke i ekonomske ciljeve, Vlada Crne Gore je pokrenula niz političkih inicijativa usmjerenih na važne sektore ekonomskog razvoja. U tom procesu postoji snažna potreba da država iznova razvije svoje analitičke i institucionalne kapaciteta za upravljanje prirodnim resursima na nov način.

Izdvajamo

  • U ovom izvještaju identifikuju se podaci i aktuelni modeli i metodi potrebni za procjenu ekonomskih uticaja klimatskih promjena, kao i prednosti i troškovi adaptacije u poljoprivredi i šumarstvu, turizmu, vodnim resursima i zdravlju ljudi u Crnoj Gori.
  • Procjenjuju se razmjere kapaciteta u zemlji za razvoj i primjenu ovih podataka, modela i metoda u kontekstu Crne Gore.
  • Daju se preliminarne procjene ekonomske vrijednosti fizičkih uticaja koji su identifikovai u Prvoj nacionalnoj komunikaciji.
  • Daju se preporuke za poboljšanje kapaciteta za procjenjivanje ekonomskih uticaja klimatskih promjena, kao i koristi i troškova prilagođavanja u Crnoj Gori.