Prva nacionalna komunikacija o klimatskim promjenama u Crnoj Gori

01 мај 2010
image

Sažetak

Ovaj izvještaj predstavlja važan strateški dokument za održivi razvoj Crne Gore, kako u pogledu ispunjavanja preuzetih obaveza nakon ratifikacije Konvencije i Kjoto protokola, tako i u smislu pružanja osnove za buduće aktivnosti u vezi sa klimatskim

Izdvajamo

  • Nacrt nacionalnih okolnosti koje se odnose na klimatske promjene.
  • Inventar gasova sa efektom staklene bašte u Crnoj Gori.
  • Politike za smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte, mjere i procjene.
  • Ranjivost i adaptacija na klimatske promjene, ograničenja, nedostaci i zahtjevi.