Program za životnu sredinu Zapadnog Balkana: Završni izvještaj 2007-2010.

01 окт 2013
image

Sažetak

Ova publikacija predstavlja sažetak postignutih rezultata i sprovedenih radova u svakoj od šest zemalja / teritorija Zapadnog Balkana i na regionalnom nivou tokom trajanja programa od septembra 2007. do septembra 2010. godine, uz poređenje početne situacije u svakom od programskih segmenata sa stanjem u završnom razdoblju programa

Izdvajamo

  • Radovi na sanaciji jedanaest ekoloških crnih tačaka visokog prioriteta u regionu.
  • Razvoj kapaciteta – Skretanje pažnje na neophodnost da zemlje / teritorije pređu sa donošenja zakona na sprovođenje zaštite životne sredine i upravljanje prirodnim resursima.
  • Razvoj kapaciteta - Pokazivanje konkretnih rezultata dobrog upravljanja životnom sredinom u lokalnim zajednicama kroz konkretne pokazne projekte.
  • • Podizanje javne svijesti - Prikupljanje podataka o životnoj sredini kako bi se zemljama / teritorijama omogućilo da usvoje i / ili sprovode politike i zakonodavstvo na djelotvoran i efikasan način.