II Godišnji izvještaj o sprovođenju Milenijumskih razvojnih ciljeva u Crnoj Gori za 2012. godinu

01 мар 2013
image

Sažetak

Crna Gora se obavezala da sprovede osam Milenijumskih razvojnih ciljeva i da prati njihovo sprovođenje na godišnjoj osnovi. Kako bi se poštovala ta obaveza Vlada Crne Gore je 2010. godine usvojila Srednjoročni izvještaj o sprovođenju Milenijumskih razvojnih ciljeva u Crnoj Gori kao temeljni dokument koji definiše ciljeve unutar ciljeva u skladu s nacionalnim okolnostima. Taj izvještaj je postao osnov za godišnje praćenje sprovođenja. Stoga, u decembru 2011., Vlada je usvojila Prvi godišnji izvještaj o sprovođenju Milenijumskih razvojnih ciljeva, koji je pružio osnovne informacije i predstavio status u sprovođenju osam Ciljeva, kao i preporuke za suočavanje s izazovima tokom njihovog sprovođenja. Nalazi Prvog godišnjeg izvještaja pokazali su da je Crna Gora već dostigla Cilj 5 i da će vrlo brzo dostići ciljeve 1, 2 , 4 , 6 i 8, ali da još uvijek postoje neka područja u kojima je malo vjerovatno da će dogovoreni Ciljevi biti ispunjeni u okviru predviđenog roka.

Izdvajamo

  • Najznačajniji izazovi u sprovođenju definisanih Ciljeva i podciljeva su identifikovani u okviru Ciljeva 1 (siromaštvo), 3 (rodna ravnopravnost) i 7 (održivost životne sredine).
  • Dostizanje Ciljeva treba da bude uže povezano s procesom i zahtjevima evropskih integracija i jačanja kapaciteta kao dio tog procesa.
  • Tokom izrade narednog izvještaja treba uzeti u obzir rad na definisanju razvojne agende UN za razdoblje nakon 2015. godine, kao i zaključke novoosnovane grupe za pripremu Održivih razvojnih ciljeva.

Can we contact you later to ask your opinion about the product you just downloaded? If yes, please leave your email below, we will not use your information for any other purposes.

 

Ovdje možete preuzeti dokument
  • II Godišnji izvještaj o sprovođenju Milenijumskih razvojnih ciljeva u Crnoj Gori za 2012. godinu