II Godišnji izvještaj o sprovođenju Milenijumskih razvojnih ciljeva u Crnoj Gori za 2012. godinu

01 мар 2013
image

Sažetak

Crna Gora se obavezala da sprovede osam Milenijumskih razvojnih ciljeva i da prati njihovo sprovođenje na godišnjoj osnovi. Kako bi se poštovala ta obaveza Vlada Crne Gore je 2010. godine usvojila Srednjoročni izvještaj o sprovođenju Milenijumskih razvojnih ciljeva u Crnoj Gori kao temeljni dokument koji definiše ciljeve unutar ciljeva u skladu s nacionalnim okolnostima. Taj izvještaj je postao osnov za godišnje praćenje sprovođenja. Stoga, u decembru 2011., Vlada je usvojila Prvi godišnji izvještaj o sprovođenju Milenijumskih razvojnih ciljeva, koji je pružio osnovne informacije i predstavio status u sprovođenju osam Ciljeva, kao i preporuke za suočavanje s izazovima tokom njihovog sprovođenja. Nalazi Prvog godišnjeg izvještaja pokazali su da je Crna Gora već dostigla Cilj 5 i da će vrlo brzo dostići ciljeve 1, 2 , 4 , 6 i 8, ali da još uvijek postoje neka područja u kojima je malo vjerovatno da će dogovoreni Ciljevi biti ispunjeni u okviru predviđenog roka.

Izdvajamo

  • Najznačajniji izazovi u sprovođenju definisanih Ciljeva i podciljeva su identifikovani u okviru Ciljeva 1 (siromaštvo), 3 (rodna ravnopravnost) i 7 (održivost životne sredine).
  • Dostizanje Ciljeva treba da bude uže povezano s procesom i zahtjevima evropskih integracija i jačanja kapaciteta kao dio tog procesa.
  • Tokom izrade narednog izvještaja treba uzeti u obzir rad na definisanju razvojne agende UN za razdoblje nakon 2015. godine, kao i zaključke novoosnovane grupe za pripremu Održivih razvojnih ciljeva.