Izvještaj o Milenijumskim razvojnim ciljevima u Crnoj Gori 2010 - 2013

30 сеп 2013
image

Sažetak

Ovaj izvještaj daje odgovore na pitanja: kakav je uticaj Milenijumskih razvojnih ciljeva na razvojne politike zemlje, posebno u kontekstu pristupanja EU, zatim šta je potrebno da se ubrza i dugoročno održi njihovo postizanje, kako se može postići sinergija između tih ciljeva i evropske agende, kao i kakav je doprinos Crne Gore definisanju globalne i nacionalne razvojne agende za period poslije 2015. Crna Gora je na dobrom putu da ostvari Milenijumske razvojne ciljeve, osim Ciljeva 1, 3 i 7 (smanjenje siromaštva, rodna ravnopravnost, održivost životne sredine). Dodatni napori biće potrebni za ostvarenje Cilja 2 (obuhvaćenost ranjivih grupa) i Cilja 6 (stopa smrtnosti uzrokovane hroničnim nezaraznim bolestima).

Izdvajamo

  • Cilj 1 (smanjenje siromaštva) neće biti dostignut do 2015. godine. Gotovo polovina stanovništva na sjeveru Crne Gore je siromašna, kao i većina ruralne populacije.
  • • Crna Gora zaostaje u pogledu svih ključnih indikatora za Cilj 3 (rodna ravnopravnost), naročito što se tiče stope nezaposlenosti i broja žena - predsjednica opština.
  • Cilj 5 (Poboljšanje zdravlja porodilja) je već dostignut.

Can we contact you later to ask your opinion about the product you just downloaded? If yes, please leave your email below, we will not use your information for any other purposes.

 

Ovdje možete preuzeti dokument