Izvještaj o Milenijumskim razvojnim ciljevima u Crnoj Gori 2010 - 2013

30 сеп 2013
image

Sažetak

Ovaj izvještaj daje odgovore na pitanja: kakav je uticaj Milenijumskih razvojnih ciljeva na razvojne politike zemlje, posebno u kontekstu pristupanja EU, zatim šta je potrebno da se ubrza i dugoročno održi njihovo postizanje, kako se može postići sinergija između tih ciljeva i evropske agende, kao i kakav je doprinos Crne Gore definisanju globalne i nacionalne razvojne agende za period poslije 2015. Crna Gora je na dobrom putu da ostvari Milenijumske razvojne ciljeve, osim Ciljeva 1, 3 i 7 (smanjenje siromaštva, rodna ravnopravnost, održivost životne sredine). Dodatni napori biće potrebni za ostvarenje Cilja 2 (obuhvaćenost ranjivih grupa) i Cilja 6 (stopa smrtnosti uzrokovane hroničnim nezaraznim bolestima).

Izdvajamo

  • Cilj 1 (smanjenje siromaštva) neće biti dostignut do 2015. godine. Gotovo polovina stanovništva na sjeveru Crne Gore je siromašna, kao i većina ruralne populacije.
  • • Crna Gora zaostaje u pogledu svih ključnih indikatora za Cilj 3 (rodna ravnopravnost), naročito što se tiče stope nezaposlenosti i broja žena - predsjednica opština.
  • Cilj 5 (Poboljšanje zdravlja porodilja) je već dostignut.