Izvještaj o Nacionalnim konsultacijama o postmilenijumskim razvojnim ciljevima: Crna Gora kakvu želim

20 апр 2013

Sažetak

Više od 8000 ljudi u Crnoj Gori, odnosno 1,3% populacije, aktivno je učestvovalo u nacionalnim postmilenijumskim konsultacijama o razvojnim ciljevima za period nakon 2015. godine. Nacionalne konsultacije u Crnoj Gori dio su globalne kampanje sprovedene uz podršku Ujedinjenih nacija u više od 80 zemalja svijeta. Cilj ove kampanje je uključivanje građana iz svih krajeva svijeta u stvaranje razvojnog plana koji će se nadovezati na sadašnje Milenijumske razvojne ciljeve. Riječ je o prvim konsultacijama ove vrste u istoriji u kojima u stvaranju razvojnih politika, osim vlada, direktno učestvuju i građani. Da bi što aktivnije uključili stanovnike Crne Gore u nacionalne konsultacije i pružili im mogućnost da opišu „Crnu Goru i svijet kakav žele“, Sistem UN u zemlji je, u saradnji sa brojnim nacionalnim partnerima, stvorio široku komunikacionu platformu, uključujući onlajn konsultacije, sa ciljem prikupljanja mišljenja i ideja stanovništva o razvojnim prioritetima za period nakon 2015. godine.

Izdvajamo

  • Građani Crne Gore su identifikovali osam prioriteta o kojima treba voditi računa prilikom izgradnje budućnosti zemlje: 1) Ekonomija, nezaposlenost, prihodi i ravnomjeran regionalni razvoj; 2) Borba protiv kriminala, korupcije i nepotizma; 3) Zdravstvo; 4) Ravnopravnost; 5) Životna sredina; 6) Izgradnja infrastrukture; 7) Obrazovanje; i 8) Vrijednosti.
  • Konsultacije su obavljene kroz terenske ankete, fokus grupe, lične intervjue, tematske panel diskusije, okrugle stolove, dijaloge putem društvenih medija, uz pomoć javnih ličnosti koje su promovisale kampanju.
  • Najviše ispitanika i ispitanica smatra da trenutni napori vlade i drugih aktera u definisanih osam prioritetnih područja nisu toliko djelotvorni i dovoljni koliko bi trebalo da budu.