Izdvojene publikacije

Više 

 • 04.07.2013.

  Naglasak Priručnika o modelima pružanja usluga socijalne zaštite je na ugovaranju socijalnih usluga, odnosno na finansijskoj podršci organizacijama civilnog društva u pružanju socijalnih usluga najranjivijim marginalizovanim grupama, koje treba da se obezbjeđuju na nivou zajednice.

 • Socijalno uključivanje - pregled naših aktivnosti
  08.07.2013.

  Naš cilj je da pomognemo Crnoj Gori da prevaziđe siromaštvo, socijalnu isključenost i rodnu neravnopavnost, čime će se ubrzati i agenda za integraciju zemlje u EU.

 • 01.07.2012.

  Svrha ove studije je da ukaže na percepciju, intenzitet i oblike nasilja u porodici i nasilja nad ženama u Crnoj Gori. Cilj istraživanja je bio da ponudi konstruktivne predloge za bolje razumijevanje ove pojave i preporuke za efikasan odgovor svih aktera u pružanju pomoći, podrške i zaštite žrtvama. Takođe, istraživanje treba da posluži kao značajan izvor informacija u sprovođenju aktivnosti na polju postizanja održivog i efikasnog sistema zaštite žrtava i mjera borbe protiv nasilja u porodici.

 • 01.06.2012.

  Ovo istraživanje ispituje stavove, mišljenja i percepcije o položaju žena u politici, a ima za cilj da pruži bolje razumijevanje o tome kako najvažniji društveni i politički akteri doživljavaju status žena u crnogorskoj politici.

 • 01.04.2013.

  Ovo je sveobuhvatno istraživanje o različitim aspektima života stanovnika Konika, predgrađa u glavnom gradu Crne Gore, Podgorici. Studija je otvorila neka od najvažnijih pitanja sa kojima se suočava oko 30.000 ljudi koji žive na tom području.