Izdvojene publikacije

Više 

 • Vođenje slučaja - Priručnik za polaganje stručnog ispita za socijalnu zaštitu
  16.11.2015.

  Ovaj priručnik nudi pregled razvoja modela vođenja slučaja u sistemu socijalne zaštite, koji je prilagođen prilikama u Srbiji i Crnoj Gori. U Crnoj Gori služi kao literatura za polaganje stručnog ispita za zaposlene u sistemu socijalne zaštite.

 • 01.12.2011.

  I 
pored
 činjenice 
da 
sve 
veći 
procenat 
žena 
stiče 
visoko
 obrazovanje, 
položaj 
žena 
na
 tržištu 
rada
 je 
lošiji 
u 
odnosu 
na 
mušku 
populaciju,
 posebno 
u 
pogledu 
dostupnosti 
rukovodećih 
funkcija, 
a
naročito
 u 
oblasti 
politike i samozapošljavanja. Ovo istraživanje daje analizu pravnog okvira i pregled obrazovnih programa za razvoj ženskog preduzetništva; takođe, pruža uvid u demografiju, prepreke, motive i izazove u ovom području.

 • Supervizija u centru za socijalni rad - Priručnik za supervizore
  02.08.2017.

  Ovaj priručnik namijenjen je supervizorima u centrima za socijalni rad u Crnoj Gori, a njegova svrha je da pomogne u planiranju i samom sprovođenju supervizijskog procesa.