Od problema do prilika u vođenju slučaja

16 нов 2015
image

Priručnik za polaganje stručnog ispita za socijalnu zaštitu

Ovaj priručnik nudi pregled razvoja modela vođenja slučaja u sistemu socijalne zaštite, koji je prilagođen prilikama u Srbiji i Crnoj Gori. U Crnoj Gori služi kao literatura za polaganje stručnog ispita za zaposlene u sistemu socijalne zaštite.

Priručnik, pored najnovijih rezultata istraživanja i metodoloških znanja iz oblasti socijalnog rada, sadrži brojna praktična uputstva i „alate“ za svakodnevnu praksu.

U prigodnim okvirima posebno su izdvojene instrukcije za postavljanje pitanja o pojedinim oblastima, razgovor s djetetom korisnikom, te za komunikaciju s korisnicima koji imaju teškoće u izražavanju svojih gledišta i potreba. Date su i detaljne instrukcije za vođenje dokumentacije, kao i prikaz slučaja, koji su stručni radnici tokom obuka proglasili veoma korisnim za usmjeravanje dobre prakse.

Publikovanje ovog Priručnika realizovano je u saradnji sa Zavodom za socijalnu i dječju zaštitu i Ministarstvom rada i socijalnog staranja Crne Gore, u okviru projekta Socijalni karton – Informacioni sistem socijalnog staranja (ISSS), koji sprovode Vlada Crne Gore i UNDP.

Izdvajamo

  • Priručnik nudi pregled po fazama postupka vođenja slučaja: Prijem; Procjena; Učešće korisnika u planiranju i procjeni; Posebne oblasti procjene; Faktori rizika i zaštite, strategije prevladavanja i rezilijentnosti; Dokumentovanje rada sa korisnicima; Planiranje; Ponovni pregled, monitoring i evaluacija i zatvaranje rada na slučaju.
  • Kako bi štivo bilo primjenjivo u praksi stručnih radnika, u Priručnik je uključen i primjer rada na jednom stvarnom slučaju, koji je generisan iz informacionog sistema (ISSS), pri čemu su zaštićeni lični podaci korisnika.