Studija o nasilju u porodici i nasilju nad ženama u Crnoj Gori

01 јул 2012
image

Sažetak

Svrha ove studije je da ukaže na percepciju, intenzitet i oblike nasilja u porodici i nasilja nad ženama u Crnoj Gori. Cilj istraživanja je bio da ponudi konstruktivne predloge za bolje razumijevanje ove pojave i preporuke za efikasan odgovor svih aktera u pružanju pomići, podrške i zaštite žrtvama. Takođe, istraživanje treba da posluži kao značajan izvor informacija u sprovođenju aktivnosti na polju postizanja održivog i efikasnog sistema zaštite žrtava nasilja u porodici i mjera borbe protiv nasilja u porodici.

Izdvajamo

  • 91,7% Crnogoraca i Crnogorki vjeruje da je nasilje u porodici sveprisutno u zemlji. Međutim, svaka četvrta osoba smatra da je za njega odgovorna žrtva.
  • Svega 13% ispitanika je bilo spremno da prizna da ima ličnog iskustva s nasiljem u porodici.
  • Iako 38% ispitanika i ispitanica poznaje nekoga iz svog okruženja ko je žrtva nasilja u porodici tek svaki treći od njih je izrazio ili izrazila spremnost da prijavi taj čin.