Socijalno uključivanje - pregled naših aktivnosti

08 јул 2013
image

Sažetak

Socijalna isključenost u Crnoj Gori u najvećoj mjeri utiče na ugrožene grupe poput siromašnih, dugoročno nezaposlenih, žena, starih osoba, penzionera sa malim prihodima, osoba sa invaliditetom, izbjeglica i interno raseljenih, osoba sa HIV/AIDS, romske i egipćanske manjine itd. Suzbijanje siromaštva i socijalne isključenosti iziskuje djelotvornije i adekvatnije usmjeravanje službi za zdravstvenu i socijalnu zaštitu i zapošljavanje.

Naš cilj je da pomognemo Crnoj Gori da prevaziđe siromaštvo, socijalnu isključenost i rodnu neravnopavnost, čime će se ubrzati i agenda za integraciju zemlje u EU.

Izdvajamo

  • UNDP je pomogao u uspostavljanju 23 socijalna servisa na lokalnom nivou
  • Pripremili smo izvještaje uz pomoć kojih unapređujemo izradu politika zasnovanih na dokazima.
  • Javno zastupanje u okviru Programa za rodnu ravnopravnost rezultiralo je uvođenjem u Izborni zakon kvote od 30% zastupljenosti žena.
  • Više od 40% domicilnih Roma je uz našu podršku pribavilo potrebnu dokumentaciju kako bi imali pristup socijalnim uslugama, zapošljavanju i drugim javnim uslugama.