Žensko preduzetništvo u Crnoj Gori

01 дец 2011
image

Sažetak

Crnu
 Goru
 karakteriše 
neravnopravan
 položaj 
žena 
u 
pogledu 
ostvarenja 
ekonomskih
 i 
socijalnih
 prava. I 
pored
 činjenice 
da 
sve 
veći 
procenat 
žena 
stiče 
visoko
 obrazovanje, 
položaj 
žena 
na
 tržištu 
rada
 je 
lošiji 
u 
odnosu 
na 
mušku 
populaciju,
 posebno 
u 
pogledu 
dostupnosti 
rukovodećih 
funkcija, 
a
naročito
 u 
oblasti 
politike i samozapošljavanja. Ovo istraživanje daje analizu pravnog okvira i pregled obrazovnih programa za razvoj ženskog preduzetništva; takođe, pruža uvid u demografiju, prepreke, motive i izazove u ovom području.

Izdvajamo

  • Među zaposlenim Crnogorcima i Crnogorkama, žene imaju viši dostignuti stepen obrazovanja od muškaraca: 31,4% zaposlenih žena ima tercijarno obrazovanje (viša škola ili fakultet), u odnosu na 21% muškaraca s istim nivoom obrazovanja.
  • Samo 9% žena u Crnoj Gori ima vlastiti biznis, u poređenju s 21% muškaraca. Istovremeno, svega 5% žena u Crnoj Gori posjeduje neku nekretninu.
  • Što se tiče prihoda, ženska populacija zarađuje 86% prihoda koje prima muška populacija. Najgora situacija je u prerađivačkoj industriji, gdje plate zaposlenih žena ne dostižu ni 70% plate muških zaposlenih.