Žene u politici

01 јун 2012
image

Sažetak

Ovo istraživanje ispituje stavove, mišljenja i percepcije o položaju žena u politici, a ima za cilj da pruži bolje razumijevanje o tome kako najvažniji društveni i politički akteri doživljavaju status žena u crnogorskoj politici. Istraživanje daje: 1) Analizu pravnog okvira i postojećih mehanizama za učešće žena u politici, pregled i poređenje s drugim zemljama; 2) Procjenu shvatanja opšte populacije kada je u pitanju uloga i položaj žena u politici; 3) Procjenu motivisanosti žena koje aktivno uestvuju u politici, kao i prepreke i teškoće sa kojima se susreću u privatnom i profesionalnom životu; 4) Pregled (razlika u) uticaju istih političkih poruka kada ih predstavljaju muškarci i žene.

Izdvajamo

  • Prema procentu žena u parlamentu Crna Gora zauzima 99. mjesto u svijetu.
  • U odnosu na prosječni procenat žena u parlamentima širom svijeta (19,6%), Crna Gora je s 13,6% ispod svjetskog prosjeka. Među bivšim jugoslovenskim zemljama Crna Gora zauzima pretposljednje mjesto, iza Bosne i Hercegovine (21,4%), Hrvatske (23,8%), Makedonije (30,9%), Slovenije (32,2%) i Srbije (32,4%).
  • Od 17 ministara u Vladi Crne Gore samo su dvije žene (ministarka obrane i ministarka nauke).
  • Na ličnom nivou, građani su spremni da prihvate ženu predsjednika ili premijera, ali ne vjeruju da je crnogorska javnost spremna da napravi takav iskorak.