Osam ciljeva za 2015.

Djelujući kao jedan: vođstvo UN u ostvarivanju Milenijumskih razvojnih ciljeva u Crnoj Gori

  • Rad UNDP na Milenijumskim razvojnim ciljevima

    image
  • Rad Sistema UN na Milenijumskim razvojnim ciljevima

    image

Partnerstva UNDP na globalnom nivou za ostvarenje Milenijumskih razvojnih ciljeva

  • / Fond za postizanje Milenijumskih razvojnih ciljeva je međunarodni mehanizam saradnje čiji je cilj da se ubrza napredak u ostvarivanju ovih ciljeva širom svijeta. On podržava nacionalne vlade, lokalne vlasti i građanske organizacije u njihovim naporima da se bore protiv siromaštva i nejednakosti.Više...
  • / Poslovni poziv na akciju (BCtA ima za cilj da ubrza napredak ka Milenijumskim razvojnim ciljevima razvoja stavljajući kompanije pred izazove da razviju inkluzivne modele poslovanja koji nude potencijal i za komercijalni uspjeh i za napredak u razvoju. Više...
More about UNDP’s 100’s of partners around the globe