Osam ciljeva za 2015.

Djelujući kao jedan: vođstvo UN u ostvarivanju Milenijumskih razvojnih ciljeva u Crnoj Gori

  • Rad UNDP na Milenijumskim razvojnim ciljevima

    image
  • Rad Sistema UN na Milenijumskim razvojnim ciljevima

    image

Partnerstva UNDP na globalnom nivou za ostvarenje Milenijumskih razvojnih ciljeva

Fond za postizanje Milenijumskih razvojnih ciljeva je međunarodni mehanizam saradnje čiji je cilj da se ubrza napredak u ostvarivanju ovih ciljeva širom svijeta. On podržava nacionalne vlade, lokalne vlasti i građanske organizacije u njihovim naporima da se bore protiv siromaštva i nejednakosti.Više... 

Poslovni poziv na akciju (BCtA ima za cilj da ubrza napredak ka Milenijumskim razvojnim ciljevima razvoja stavljajući kompanije pred izazove da razviju inkluzivne modele poslovanja koji nude potencijal i za komercijalni uspjeh i za napredak u razvoju. Više...