Napredak u ostvarivanju Milenijumskih razvojnih ciljeva pod vođstvom UNDP u Crnoj Gori


UMJETNIČKO DJELO NASTALO U JULU 2010. U BIJELOM POLJU, CRNA GORA. TOKOM TRAJANJA LIKOVNE KOLONIJE KOJU JE ORGANIZOVAO SISTEM UJEDINJENIH NACIJA U CRNOJ GORI, OKO 40 UMJENIKA IZ EVROPE JE OSLIKALO I IZVAJALO BOL SIROMAŠTVA.

Iako je Crna Gora relativno mala zemlja, postoje značajne razlike u razvoju pojedinačnih regiona. Dok su obala i područje oko glavnog grada Podgorice najrazvijeniji, sjeverni djelovi zemlje su najsiromašniji. Postizanje Milenijumskih razvojnih ciljeva (Millenium Development Goals – MDG) do 2015. jedna je od ključnih obaveza zemlje koja proističe iz članstva u UN od 2006. godine. Stoga, oni čine jedan od prioriteta u crnogorskoj razvojnoj agendi.

Crna Gora teži pridruženju Evropskoj uniji, što je proces koji zahtijeva temeljne reforme, demokratizaciju društva u cjelini i pridržavanje vladavine prava. Uprkos tome što je klasifikovana kao zemlja sa višim srednjim prihodima – što ukazuje na napredak u razvoju – Crnoj Gori prijeti niz izazova, dok dalekosežni efekti globalne finansijske krize predstavljaju dodatni napor za kapacitete njene javne administracije.

Sve razvojne aktivnosti koje sprovodi UNDP imaju kao sveobuhvatni cilj postizanje Milenijumskih razvojnih ciljeva. U nekim slučajevima postižu se direktno, kao u programima za smanjenje siromaštva ili u inicijativama za unapređenje rodne ravnopravnosti. U drugim slučajevima, aktivnosti su posredno usmjerene na postizanje MDG, što ne znači da su manje snažne - npr. pomoć u usvajanju visokih standarda to se tiče zakona i institucija kako bi se ljudima pružile dobre zdravstvene ustanove, obrazovanje i druge usluge.

Rad UNDP na razvoju u Crnoj Gori je podijeljen u tri korporativne tematske oblasti, takođe poznate kao sektori. Sva tri sektora rade na projektima i programima koji doprinose postizanju Milenijumskih razvojnih ciljeva. Ovi projekti i programi mogu da obuhvate više od jednog MDG. Tri sektora u okviru UNDP u Crnoj Gori su:

Sektor za demokratsko upravljanje, čiji je cilj unapređenje demokratskog društva kroz jačanje vladavine prava, transparentnosti i odgovornosti institucija uz veće učešće građana.

Sektor za socijalnu inkluziju, čiji je cilj unapređenje socijalne uključenosti kroz jačanje institucionalnog odgovora i usluga za najugroženije, i bolji kvalitet života svih muškaraca i žena kako bi u potpunosti ostvarili svoje mogućnosti.

Sektor za ekonomiju i životnu sredinu, čiji je cilj unapređenje transformacije tržišta ka niskim emisijama štetnih gasova, ekonomiji zasnovanoj na efikasnoj upotrebi resursa, i otpornim  ekosistemima i zajednicama.