6 Iskorijeniti ekstremnu glad i siromaštvo

Gdje smo?


Umjetničko djelo nastalo u julu 2010. u Bijelom Polju, Crna Gora. Tokom trajanja Likovne kolonije koju je organizovao Sistem Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori, oko 40 umjenika iz Evrope je oslikalo i izvajalo bol siromaštva.

Smanjenje relativnog siromaštva i drugih dimenzija siromaštva

Ukupna stopa siromaštva je porasla u 2011., kao i njena dubina i oštrina. Stopa siromaštva porasla je sa 6.6 % 2010. na 9,3% 2011. godine. Raspoloživi pokazatelji promjena u prosječnim zaradama i potrošnji u 2011. pokazuju da je porast stope siromaštva očekivani rezultat nepovoljnih ekonomskih kretanja. Jaz između siromašnih i bogatih, kao pokazatelj dubine siromaštva, porastao je sa 1.1% u 2010. na 2.0% u 2011. godini. Oštrina siromaštva je takođe porasla u ovom periodu izvještavanja u 2011. i iznosi 0,7%, što je više nego duplo u odnosu na prethodnu godinu.

Da bi se postigle ciljane vrijednosti indikatora u okviru Cilja broj 1, Crna Gora treba da:

 • Radi na porastu svojih ekonomskih aktivnosti i konkurentnosti ekonomije, što će na kraju dovesti do stvaranja novih poslova;
 • Nastavi sprovođenje reforme tržišta rada u skladu sa zakonodavstvom EU u cilju povećanja fleksibilnosti tržišta rada;
 • Smanji sivu ekonomiju;
 • Poboljša zaštitu siromašnih, s obzirom da je primarna svrha socijalne zaštite osiguranje minimuma socijalne sigurnosti za siromašne i populaciju izloženu riziku;
 • Preispita iznos materijalne zaštite s aspekta sredstava potrebnih za zadovoljenje osnovnih potreba;
 • Razvije sistem za informisanje javnosti o pravima koja se mogu ostvariti u okviru sistema socijalne i dječje zaštite u cilju povećanja pristupa pravima kroz razvoj sveobuhvatne baze podataka i informacionog sistema;
 • Pojednostavi procedure i administraciju za ostvarivanje prava koja pripadaju sistemu socijalne i dječje zaštite;
 • Razvije mjere kojima će uključiti korisnike porodične materijalne pomoći koji su u stanju da rade u programe zapošljavanja i različite oblike angažmana;
 • Identifikuje potrebe korisnika i strateško harmonizovano planiranje usluga na lokalnom i nacionalnom nivou, u cilju izbjegavanja segmentiranog i nekoordiniranog sprovođenja ciljeva i nejasne podjele uloga i odgovornosti u pojedinim sistemima;
 • Razvije usluge koje podržavaju život u zajednici i obezbijedi da korisnici u sistemu socijalne i dječje zaštite koriste usluge u njihovim neposrednim zajednicama;
 • Propiše norme i minimum operativnih standarda za rad centara za socijalni rad, sa bliže određenim uslovima za procjenu, planiranje i hitne intervencije; i uvede jednu od novih metoda – tzv. menadžere slučaja;
 • Uvede sistem kvaliteta kroz propisivanje uslova za pružanje različitih usluga – sistem akreditacije (program obuke za stručno osoblje i druga lica aktivna u socijalnoj i dječjoj zaštiti), licenciranje i sertifikaciju;
 • Uvede sistem nadzora u stručnom dijelu rada i standardima profesionalnog i etičkog ponašanja stručnog osoblja u socijalnoj i dječjoj zaštiti (Etički kod);
 • Sprovede projekat „Informacioni sistem socijalne zaštite – Socijalni karton“, kako bi se obezbijedilo pružanje podrške najsiromašnijim domaćinstvima.

0.61 godina
ostaje
do 2015.

1990 2015
Ciljevi
 1. Smanjiti za polovinu broj ljudi koji žive sa manje od jednog dolara dnevno
  • Udio stanovništva sa manje od 1$ (PPP) po danu
  • Jaz siromaštva
  • Udio najsiromašnije petine u nacionalnoj potrošnji
 2. Postići punu i produktivnu zaposlenost i pristojna radna mjesta za sve, uključujući žene i mlade
  • Stopa rasta BDP-a po zaposlenom
  • Odnos zaposlenosti u odnosu na broj stanovnika
  • Udio zaposlenih osoba koje žive sa manje od 1 $ (PPP) po danu
  • Procenat samouposlenih i onih koji doprinose porodičnom poslu u ukupnoj zaposlenosti
 3. Smanjiti na pola broj ljudi koji pate zbog gladi
  • Rasprostranjenost neuhranjenosti djece do pet godina starosti
  • Udio stanovništva ispod minimalnog nivoa dijetetskih potreba za energijom