6 Poboljšati zdravlje porodilja

Gdje smo?


Umjetničko djelo nastalo u julu 2010. u Bijelom Polju, Crna Gora. Tokom trajanja Likovne kolonije koju je organizovao Sistem Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori, oko 40 umjenika iz Evrope je oslikalo i izvajalo bol siromaštva.

U pogledu ovog cilja Crna Gora se suočava sa istim problemom kao što je slučaj sa Ciljem broj 4  – problem promjene u registraciji podataka. S obzirom da je postojala mogućnost praćenja ovih podataka, oni su predstavljeni u posljednjem izvještaju - 2008. i 2009. – i ukazuju da nije bilo registrovanih slučajeva smrti žena usljed trudnoće, porođaja ili u postporođajnom periodu, a svakom porođaju prisustvovali su kvalifikovani medicinski stručnjaci. Stoga, procjena posljednjeg izvještaja je da će cilj planiran za 2015., koji je već postignut u pomenutom periodu, ostati stabilan. Međutim, pošto podaci više nijesu dostupni, nije moguće pratiti ova dva indikatora.

Preporuke za prevazilaženje prepreka u realizaciji ovog cilja:

 • Važno je precizno definisati proces monitoringa i evaluacije podataka o smrti žena za vrijeme trudnoće, porođaja ili u postporođajnom periodu, kao i svih drugih podataka u vezi sa ovim periodima života.
 • Veoma je važno razviti aktivnosti klinika za praćenje reproduktivnog zdravlja u zdravstvenim centrima i adekvatnije pratiti sprovođenje.
 • Praćenje zdravstvenog stanja žena koje tokom trudnoće posjećuju ljekare u privatnom zdravstvenom sektoru mora biti uključeno da bi se dobila potpunija procjena zdravstvenog stanja žena.

Ciljevi
 1. Smanjiti za tri četvrtine stopu smrtnosti porodilja
  • Većina smrtnih slučajeva porodilja se može izbjeći
  • Rađanje djece je posebno riskantno u Južnoj Aziji i Subsaharskoj Africi, gdje se većina žena porađa bez stručne njege
  • Jaz između ruralnih i urbanih područja u oblasti stručne njege tokom rađanja se smanjio
 2. Postići univerzalni pristup reproduktivnom zdravlju; neodgovarajuće finansiranje planiranja porodice je veliki neuspjeh u ispunjavanju obaveza da se poboljša reproduktivno zdravlje žena
  • Više žena prima postnatalnu njegu
  • Nejednakosti u njezi tokom trudnoće su zapanjujuće
  • Samo jedna od tri žene u ruralnim područjima regiona u razvoju prima preporučenu njegu tokom trudnoće
  • Napredak u smanjivanju broja trudnoća kod tinejdžerki je zaustavljen, što dovodi više mladih majki u opasnost
  • Siromaštvo i nedostatak obrazovanja potpomažu visoku stopu nataliteta kod adolescenata
  • Napredak u širenju upotrebe kontracepcije kod žena se usporio; upotreba kontracepcijskih sredstava je najmanja kod najsiromašnijih i neobrazovanih žena