6 Poboljšati zdravlje porodilja

Gdje smo?


Umjetničko djelo nastalo u julu 2010. u Bijelom Polju, Crna Gora. Tokom trajanja Likovne kolonije koju je organizovao Sistem Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori, oko 40 umjenika iz Evrope je oslikalo i izvajalo bol siromaštva.

U pogledu ovog cilja Crna Gora se suočava sa istim problemom kao što je slučaj sa Ciljem broj 4  – problem promjene u registraciji podataka. S obzirom da je postojala mogućnost praćenja ovih podataka, oni su predstavljeni u posljednjem izvještaju - 2008. i 2009. – i ukazuju da nije bilo registrovanih slučajeva smrti žena usljed trudnoće, porođaja ili u postporođajnom periodu, a svakom porođaju prisustvovali su kvalifikovani medicinski stručnjaci. Stoga, procjena posljednjeg izvještaja je da će cilj planiran za 2015., koji je već postignut u pomenutom periodu, ostati stabilan. Međutim, pošto podaci više nijesu dostupni, nije moguće pratiti ova dva indikatora.

Preporuke za prevazilaženje prepreka u realizaciji ovog cilja:

 • Važno je precizno definisati proces monitoringa i evaluacije podataka o smrti žena za vrijeme trudnoće, porođaja ili u postporođajnom periodu, kao i svih drugih podataka u vezi sa ovim periodima života.
 • Veoma je važno razviti aktivnosti klinika za praćenje reproduktivnog zdravlja u zdravstvenim centrima i adekvatnije pratiti sprovođenje.
 • Praćenje zdravstvenog stanja žena koje tokom trudnoće posjećuju ljekare u privatnom zdravstvenom sektoru mora biti uključeno da bi se dobila potpunija procjena zdravstvenog stanja žena.

0.6 years
remaining
until 2015

1990 2015
Ciljevi
 1. Smanjiti za tri četvrtine stopu smrtnosti porodilja
  • Većina smrtnih slučajeva porodilja se može izbjeći
  • Rađanje djece je posebno riskantno u Južnoj Aziji i Subsaharskoj Africi, gdje se većina žena porađa bez stručne njege
  • Jaz između ruralnih i urbanih područja u oblasti stručne njege tokom rađanja se smanjio
 2. Postići univerzalni pristup reproduktivnom zdravlju; neodgovarajuće finansiranje planiranja porodice je veliki neuspjeh u ispunjavanju obaveza da se poboljša reproduktivno zdravlje žena
  • Više žena prima postnatalnu njegu
  • Nejednakosti u njezi tokom trudnoće su zapanjujuće
  • Samo jedna od tri žene u ruralnim područjima regiona u razvoju prima preporučenu njegu tokom trudnoće
  • Napredak u smanjivanju broja trudnoća kod tinejdžerki je zaustavljen, što dovodi više mladih majki u opasnost
  • Siromaštvo i nedostatak obrazovanja potpomažu visoku stopu nataliteta kod adolescenata
  • Napredak u širenju upotrebe kontracepcije kod žena se usporio; upotreba kontracepcijskih sredstava je najmanja kod najsiromašnijih i neobrazovanih žena