Stvoriti globalno partnerstvo za razvoj

Gdje smo?

 Umjetničko djelo nastalo u julu 2010. u Bijelom Polju, Crna Gora. Tokom trajanja Likovne kolonije koju je organizovao Sistem Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori, oko 40 umjenika iz Evrope je oslikalo i izvajalo bol siromaštva.

Postizanje ovog cilja prati se na dva polja:

1.      Koordinacija međunarodne donatorske podrške i

2.      Razvoj i primjena informaciono – komunikacione tehnologije.

Kao zemlja kandidat za članstvo u EU, Crna Gora sve više koristi određene programe i sredstva Evropske komisije. Dakle, najznačajnija podrška dolazi iz IPA fondova. Proces decentralizacije upravljanja IPA sredstvima u okviru komponente I i II je u završnoj fazi i paket akreditacija je poslat Evropskoj komisiji. Sve neophodne institucionalne strukture su uspostavljene i oni su svjesni procedura koje će biti na snazi u decentralizovanom sistemu.

Prema zvaničnim podacima, internet penetracija u Crnoj Gori iznosi oko 56,8%. U 2012. udio lica koja su koristila računare u posljednja tri mjeseca iznosio je 58,8%, dok je učešće ljudi koji nikada nijesu koristili računare iznosilo 34,2%. Što se tiče korišćenja interneta, 56,8% lica je reklo da su koristili internet u posljednja tri mjeseca, 80,8% je onih koji svakog ili skoro svakog dana koriste internet, 16,0% lica najmanje jednom nedjeljno koristi internet. U odnosu na 2011. očigledan je porast broja lica koja koriste računare i internet: udio lica koja su koristila računare u posljednja tri mjeseca povećao se za 10,9% dok se procenat lica koja su koristila internet u poslednja tri mjeseca povećao za 10,3%.

Preporuke:

  • Neophodno je obezbijediti nesmetano funkcionisanje svih uspostavljenih struktura, tako da se raspoloživi EU IPA fondovi mogu efikasno koristiti.
  • Neophodno je obezbijediti sprovođenje Strategije za informaciono društvo.