Tim UNDP u Crnoj Gori

 Naš tim sa Džihan Sultanoğlu, regionalnom direktorkom UNDP za Evropu i Zajednicu nezavisnih država, maj. 2013. godine