Menadžment tim

v.d. stalnog predstavnika UNDP


Norimasa Šimomura, čiji je nadimak Nori, preuzeo je poziciju v.d. stalnog predstavnika UNDP u Crnoj Gori 20. januara 2015. godine. On je došao iz Tadžikistana, gde je i dalje paralelno obavlja dužnosti direktora Kancelarije UNDP. Prije toga bio  je direktor UNDP u Albaniji, a odigrao je važnu ulogu u unapređenju inicijative “Djelujući kao jedan” u ovoj zemlji, koja je bila jedan od osam pilot zemalja u okviru reforme Ujedinjenih nacija.

Prethodno je bio zamjenik stalnog predstavnika UNDP u BJR Makedoniji, i v.d. zamjenika stalnog predstavnika u Gruziji, nakon što je služio u Njujorku kao programski menadžer u Regionalnom Birou UNDP za Evropu i Zajednicu nezavisnih država i specijalni pomoćnik direktora UNDP Biroa za sprečavanje kriza i oporavak. Više...

Zamjenik stalnog predstavnika i šef Sektora za socijalno uključivanje


Miodrag Dragišić

Oblasti rada: Socijalno uključivanje i zaštita ranjivih grupa

Miodrag Dragišić je zamjenik stalnog predstavnika i zadužen je za Sektor UNDP za socijalno uključivanje u Crnoj Gori, koji obuhvata niz projekata i programa usmjerenih na pitanja socijalne uključenosti/isključenosti, rodne ravnopravnosti i zdravlja. Glavni cilj tima za socijalno uključivanje je da unapređuje razvoj po mjeri čovjeka u Crnoj Gori kroz podršku Vladi Crne Gore, lokalnim vlastima i organizacijama civilnog društva u kreiranju politika zasnovanih na dokazima, poboljšanju socijalnih i zdravstvenih usluga i promovisanju napretka žena. Više...

Šefica Sektora za demokratsko upravljanje i Sektora za ekonomiju i zaštitu životne sredine


Sanja Bojanić

Oblasti rada: Demokratsko upravljanje, transparentnosti i odgovornosti vlade, ekonomija i životna sredina, održivi razvoj, razvoj malih biznisa, upravljanje zaštitom životne sredine

Sanja Bojanić je šefica dva sektora u Kancelariji UNDP u Crnoj Gori: Sektora za demokratsko upravljanje I Sektora za ekonomiju i zaštitu životne sredine. U oblasti demokratskog upravljanja, fokus Sanjinog rada je na demokratizaciji i napretku Crne Gore u procesu pristupanja EU, a u oblasti ekonomije i zaštite životne sredine, ona nadgleda rad ovog tima i Centra za održivi razvoj, u cilju pružanja efikasne podrške Crnoj Gori na putu transformacije tržišta ka niskim emisijama štetnih gasova. Više...

Šefica Sektora za operativnu podršku


Snežana Doljanica

Oblasti rada: Operativna podrška, upravljanje ljudskim resursima i finansijama.

Snežana Doljanica je šefica Sektora za operativnu podršku i njena je uloga da obezbijedi nesmetano funkcionisanje Kancelarije UNDP u Crnoj Gori i pruži operativnu podršku u sprovođenju programa i projekata. Ona pruža savjetodavnu podršku višim rukovodiocima UNDP u svim aspektima upravljanja i operacija. To uključuje strateško upravljanje finansijskim i ljudskim resursima, efikasne nabavke i logističke usluge, usklađenost ICT podrške i zajedničkih usluga sa pravilima i propisima UNDP. Više...

Kontaktirajte UNDP u Crnoj Gori
Tel: + 382 20 447 400
registry.me@undp.org Fax: +382 20 447 414
Adresa Eko zgrada UN
Stanka Dragojevića bb
81 000 Podgorica
Godišnji izvještaj stalnog koordinatora Sistema UN
Izvještaj za 2013. godinu

 

 

Biblioteka