Menadžment tim

Stalna koordinatorka sistema UN i stalna predstavnica UNDP

Fiona Mekluni

Fiona Mekluni (Velika Britanija) imenovana je za stalnu koordinatorku Sistema UN i stalnu predstavnicu UNDP za Crnu Goru u junu 2015. godine.

Prije dolaska u UNDP, Fiona je radila u programu UN za naseljavanje ljudi (UN-Habitat), kao glavna tehnička savjetnica i šefica Kancelarije u Palestini (2012-2015) i Iraku (2011-2012). Od 2008-2011 radila je u UN-Habitatu u Iraku kao šefica Odjeljenja za upravljanje u oblasti prostornog planiranja, zemljišta i stanovanja. Prethodno je radila kao stručna savjetnica za politike u okviru međunarodne kompanije GHK International, koja pruža savjetodavnu podršku u oblasti ekonomije i razvoja u Ujedinjenom Kraljevstvu. Takođe, bila je službenica za planiranje i politike na različitim nivoima lokalne samouprave u Velikoj Britaniji. Više...

 

Zamjenik stalnog predstavnika i šef Sektora za socijalno uključivanje

Miodrag Dragišić

Oblasti rada: Socijalno uključivanje i zaštita ranjivih grupa

Miodrag Dragišić je zamjenik stalnog predstavnika i zadužen je za Sektor UNDP za socijalno uključivanje u Crnoj Gori, koji obuhvata niz projekata i programa usmjerenih na pitanja socijalne uključenosti/isključenosti, rodne ravnopravnosti i zdravlja. Glavni cilj tima za socijalno uključivanje je da unapređuje razvoj po mjeri čovjeka u Crnoj Gori kroz podršku Vladi Crne Gore, lokalnim vlastima i organizacijama civilnog društva u kreiranju politika zasnovanih na dokazima, poboljšanju socijalnih i zdravstvenih usluga i promovisanju napretka žena. Više...

Šefica Sektora za operativnu podršku

Snežana Doljanica

Oblasti rada: Operativna podrška, upravljanje ljudskim resursima i finansijama.

Snežana Doljanica je šefica Sektora za operativnu podršku i njena je uloga da obezbijedi nesmetano funkcionisanje Kancelarije UNDP u Crnoj Gori i pruži operativnu podršku u sprovođenju programa i projekata. Ona pruža savjetodavnu podršku višim rukovodiocima UNDP u svim aspektima upravljanja i operacija. To uključuje strateško upravljanje finansijskim i ljudskim resursima, efikasne nabavke i logističke usluge, usklađenost ICT podrške i zajedničkih usluga sa pravilima i propisima UNDP. Više...