Stalna koordinatorka sistema UN i stalna predstavnica UNDP

 Fiona Mekluni, stalna koordinatorka sistema UN i stalna predstavnica UNDP

Fiona Mekluni (Velika Britanija) imenovana je za stalnu koordinatorku Sistema UN i stalnu predstavnicu UNDP za Crnu Goru u junu 2015. godine.

Prije dolaska u UNDP, Fiona je radila u programu UN za naseljavanje ljudi (UN-Habitat), kao glavna tehnička savjetnica i šefica Kancelarije u Palestini (2012-2015) i Iraku (2011-2012). Od 2008-2011 radila je u UN-Habitatu u Iraku kao šefica Odjeljenja za upravljanje u oblasti prostornog planiranja, zemljišta i stanovanja. Prethodno je radila kao stručna savjetnica za politike u okviru međunarodne kompanije GHK International, koja pruža savjetodavnu podršku u oblasti ekonomije i razvoja u Ujedinjenom Kraljevstvu. Takođe, bila je službenica za planiranje i politike na različitim nivoima lokalne samouprave u Velikoj Britaniji.

Fiona ima više od dvadeset pet godina iskustva u oblasti urbanog planiranja u privatnom i javnom sektoru. Bila je pripravnica u okviru programa britanskog Udruženja profesionalnih vladinih službenika, a od 1987. do 2005. je živjela i radila na ostrvima Angvila i Sveta Jelena, kao i u Pakistanu, Kini, Hong Kongu i Indiji.

Fiona je diplomirala s izvrsnim uspjehom na Oksford Bruks Univeriztetu, Engleska, a magistrirala je urbani dizajn i regionalno planiranje na Univerzitetu u Edinburgu, Škotska.