Zamjenik stalnog predstavnika i šef Sektora za socijalno uključivanje

Miodrag Dragišić
E-mail: miodrag.dragisic@undp.org

Oblasti rada: Socijalno uključivanje i zaštita ranjivih grupa

Miodrag Dragišić je zamjenik stalnog predstavnika i zadužen je za Sektor UNDP za socijalno uključivanje u Crnoj Gori, koji obuhvata niz projekata i programa usmjerenih na pitanja socijalne uključenosti/isključenosti, rodne ravnopravnosti i zdravlja. Glavni cilj tima za socijalno uključivanje je da unapređuje razvoj po mjeri čovjeka u Crnoj Gori kroz podršku Vladi Crne Gore, lokalnim vlastima i organizacijama civilnog društva u kreiranju politika zasnovanih na dokazima, poboljšanju socijalnih i zdravstvenih usluga i promovisanju napretka žena.

Kao zamjenik stalnog predstavnika gospodin Dragišić ima ulogu savjetnika viših rukovodilaca u svim aspektima programa Kancelarije UNDP u Crnoj Gori. On upravlja programskim timovima u pogledu strateškog planiranja i odgovoran je za identifikaciju novih programskih oblasti. Zadužen je za sveukupno upravljanje programskim portfeljom. U skladu sa matricom rezultata Integrisanog programa UN, pomoćnik stalnog predstavnika zastupa UNDP u Timu Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori, i osigurava konzistentnost aktivnosti UNDP sa ciljevima Integrisanog programa UN. Takođe, njegova uloga podrazumijeva i iznalaženje kreativnih odgovora na novonastale izazove i mogućnosti.

Miodragov glavni zadatak, kao šefa Sektora za socijalno uključivanje, je da koordinira aktivnosti u okviru tima, olakša unapređenje partnerstva sa Vladom, organizacijama civilnog društva, donatorima i drugim međunarodnim organizacijama. Imajući u vidu stručnost članova tima u oblasti socijalne, zdravstvene i rodne politike, njegova uloga je da stvori atmosferu za efikasno djelovanje i omogući da potencijali tima za socijalno uključivanje budu maksimalno upotrijebljeni.

Glavna oblast Miodragovog ekspertskog znanja obuhvata osmišljavanje konkretnih projekata/programa koji se tiču socijalno ugroženih grupa u društvu (Romi, osobe sa invaliditetom), što, između ostalog, obuhvata aktivnosti kao što su: desk istraživanja, analize politika i socio-ekonomskih podataka, razvoj projektnih/programskih intervencija, win-win rješenja (na obostranu korist) i razvoj okvira saradnje, postavljanje strukture za efikasno sprovođenje predviđenih aktivnosti, kao i podučavanje, savjetovanje i praćenje realizacije projekata i programa. Miodrag takođe pruža savjetodavnu podršku rukovodstvu UNDP u oblasti socijalne politike, razvoja po mjeri čovjeka i specifičnih/ciljanih akcija za unapređenje položaja socijalno ugroženih grupa. Tim UNDP za socijalno uključivanje doprinosi široj agendi Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori i modelu Djelujući kao jedan kroz aktivno učešće u radu zajedničkog Stuba za socijalno uključivanje.

Obrazovanje: magistrirao u oblasti zaštite životne sredine i ekologije, diplomirao ekonomiju na Univerzitetu Crne Gore