O UNDP u Crnoj Gori

 Durmitor, one of Protected Areas in Montenegro

U unapređenju održivog razvoja po mjeri čovjeka,  na osnovu svoje globalne razvojne mreže, znanja, iskustava, resursa i pristupa inovativnim rješenjima, UNDP u Crnoj Gori podržava prioritete države koji se tiču pristupanja Evropskoj uniji. Ovo postižemo a) unapređenjem demokratskog društva i odgovornih institucija uz veće učešće građana, b) izgradnjom inkluzivnog društva jednakih mogućnosti za sve građane u postizanju svog punog potencijala, i c) promovisanjem „zelene“ budućnosti kroz transformaciju tržišta u pravcu  razvoja otporne ekonomije zasnovane na niskim emisijama štetnih gasova i efikasnoj upotrebi resursa.

Šta želimo da postignemo?

U središtu rada Kancelarije UNDP je pružanje podrške Crnoj Gori u sprovođenju ključnih reformi na putu pridruživanja Evropskoj uniji, i to će ostati naš prioritet. U partnerstvu sa Vladom, nevladinim organizacijama, opštinama i drugim subjektima, fokusiramo se na rezultate u tri najznačajnije oblasti – demokratskom upravljanju, socijalnoj inkluziji i održivom razvoju.

Prioritet rada UNDP, u okviru programa Djelujući kao jedan, je da pomogne povezivanju politike i prakse u suočavanju sa izazovima održivog razvoja po mjeri čovjeka i pristupanja Evorpskoj uniji. Ovo postižemo kroz podršku u kreiranju politika, kao i u vidu tehničke pomoći, inovacija i upravljanja znanjem.

Šta smo do sada postigli?

Pružamo podršku u tri ključne reforme: javne uprave, pravosuđa i sektora bezbjednosti, a podršku za sveobuhvatni prioritet – proces pristupanja EU – pruža Program za razvoj kapaciteta (Capacity Development Programme - CDP). Od 2003. godine CDP je doprinio ostvarenju svih glavnih elemenata u procesu evropskih integracija: pripremi Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i njegovom sprovođenju; pripremi za pristupanje EU kroz jačanje kapaciteta državne uprave i konkretnih pregovaračkih struktura za pristupanje EU, kao i izradi ključnih strateških dokumenata kao što su Nacionalni program za integracije (NPI), Ekonomski i fiskalni program (EFP), Pretpristupni ekonomski program (PEP), Strategija reforme javne uprave, itd.

U unapređenju Agende socijalne zaštite u Crnoj Gori, UNDP je  pomogao u uspostavljanju 23 socijalna servisa na lokalnom nivou: pomoć u kući i dnevni centri za stare, službe lične pomoći i dnevni centri za lica sa invaliditetom, SOS telefoni za žrtve nasilja u porodici, savjetovališta za porodice/mlade i službe za rehabilitaciju i reintegraciju zavisnika od narkotika.

U oblasti održivog razvoja pomažemo Crnoj Gori u unapređenju transformacije tržišta ka niskim emisijama štetnih gasova, ekonomiji zasnovanoj na efikasnoj upotrebi resursa, i otpornim ekosistemima i zajednicama. Naš rad na uspostavljanju ekonomije zasnovane na efikasnoj upotrebi resursa odnosi se, na primjer, na legalizaciju objekata uz primjenu energetski efikasnih mjera, na intervencije na objektima koji predstavljaju kulturno nasljeđe s ciljem postizanja njihove energetske efikasnosti, kao i na održivi turizam i poboljšani monitoring životne sredine.

Ko su naši donosioci odluka?

Stalni koordinator Sistema UN, koji je izvršni predstavnik generalnog sekretara, na čelu je Tima Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori, a istovremeno je i stalni predstavnik UNDP u Crnoj Gori.

Stalni predstavnik UNDP u Crnoj Gori je odgovoran za obezbjeđivanje svakodnevnog efikasnog upravljanja Kancelarijom UNDP i preuzima ukupnu odgovornost za program i operacije kako bi se osigurala koherentnost i strateški pravac aktivnosti UNDP. U ovom mu podršku pruža zamjenik stalnog predstavnika. 

UNDP tijesno sarađuje sa Vladom Crne Gore, ključnim ministarstvima, lokalnim samoupravama, specijalizovanim institucijama, međunarodnim organizacijama, akademskom zajednicom, privatnim sektorom i brojnim nevladinim organizacijama i civilnim društvom.

Koliki je naš tim?

Tip ugovora
Broj zaposlenih
Service Contract 37
UN Volunteers 4
UNDP Staff 19
Total 60

Naši konsultanti

Lista konsultanata (na IC ugovoru), čija vrijednost ugovora prelazi $30,000 (podaci za 2012. godinu)

Ime ili broj konsultanta Naziv pozicije
Naziv projekta
Vrijednost ugovora (USD)/trajanje ugovora
Konsultant 1
Glavni međunarodni arhitekta za izgradnju Eko zgrade Ujedinjenih nacija
Prva zajednička, ekološki efikansa zgrada UN u CG
56,533.82 / 12m
Konsultant 2 Međunarodni konsultant za kapitalni budžet na centralnom i lokalnom nivou; Međunarodni konsultant za izradu materijala za obuku, sprovođenje obuka i mentorsku podršku za crnogorske opštine u oblasti upravljanja porezom
Jačanje mehanizama javnih finansija na lokalnom nivou u Crnoj Gori 35,308.76 / 7m
Konsultant 3 Međunarodni konsultant za korporativni trening na temu efikasnosti i unapređenja tima; Međunarodni glavni tehnički savjetnik za izgradnju strateških upravljačkih kapaciteta u Upravi za antikorupcijsku inicijativu

Jačanje kapaciteta Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija

 

Jačanje kapaciteta Uprave za antikorupcijsku inicjativu

33,398.18 / 11m
Konsultant 4 Međunarodni glavni tehnički savjetnik za projekat – “Jačanje mehanizama javnih finansija na lokalnom nivou u Crnoj Gori”
Jačanje mehanizama javnih finansija na lokalnom nivou u Crnoj Gori 31,434.68 / 10m
Konsultant 5 Međunarodni konsultant - stručnjak za razvoj sistema zaštićenih područja Jačanje kapaciteta sistema zaštićenih područja u Crnoj Gori
30,799.28 / 6m