Finansiranje i realizacija sredstava

Izvori finansiranja i potrošnja

Osnovni finansijski resursi UNDP dolaze iz zemalja članica Ujedinjenih nacija kroz dobrovoljne priloge. UNDP takođe mobiliše dodatna sredstva koja dolaze od donatora, vlada i raznih fondova UNDP.

Sredstva se troše za dalje jačanje institucija Crne Gore, poboljšanje administrativnih kapaciteta i rješavanje pitanja socijalne isključenosti na putu ka Evropskoj uniji i dostizanju Milenijumskih razvojnih ciljeva.

Lista glavnih izvora finansiranja za Crnu Goru

Fiskalna godina
Donator Ukupni doprinos u USD
2010 UNDP 1,065,000
  Vlada Holandije
1,523,730
  Vlada Norveške 375,268
  GFATM 1,518,907
  SIDA 1,115,000
  MDTF 564,263
  GEF 850,000
  Vlada Finske
365,194
  Vlada Crne Gore
240,000
  OSCE 182,209
  Vlada Švedske
145,000
  Evropska komisija
165,674
  Ukupno 2010 8,110,245
2011 UNDP 985,000
  Evropska komisija
2,470,000
  Vlada Crne Gore
1,310,000
  Prijestonica Cetinje 1,110,000
  GEF 1,000,000
  Vlada Holandije
442,000
  OSCE 176,000
  CSTI 167,000
  Vlada Finske
261,938
  Ostali donatori 255,000
  Ukupno 2011 8,176,938
2012 GFATM 2,200,000
  Vlada Crne Gore
1,588,000
  Vlada Norveške
786,000
  Prijestonica Cetinje
616,000
  GEF 210,000
  OSCE 133,000
  Ostali donatori
205,000
  Ukupno 2012 5,738,000

 

Programme Delivery for Montenegro

Programme Delivery 2008 Programme Delivery 2009 Programme Delivery 2010 Programme Delivery 2011 Programme Delivery 2012
$6,423,491.12 $7,046,794.14 $7,959,077.04 $8,218,417.16 $6,747,275.32