Demokratsko upravljanje

  • Podrška pristupanju Crne Gore Evropskoj unijiPodrška pristupanju Crne Gore Evropskoj unijiCilj ovog projekta koji se sprovodi u okviru Programa za razvoj kapaciteta je poboljšanje kapaciteta Vlade Crne Gore i posebno Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija za efikasno sprovođenje prioriteta vanjske politike i koordinaciju cjelokupnog procesa pregovaranja o pristupanju Evropskoj uniji.

  • Razvoj kapaciteta lokalnih samoupravaRazvoj kapaciteta lokalnih samoupravaUNDP podržava tekuću reformu decentralizacije u Crnoj Gori, putem jačanja međuopštinske saradnje, skupština opština i opštinskih kapaciteta za djelotvoran razvoj ljudskih resursa.

  • Demilitarizacija Crne GoreDemilitarizacija Crne GoreMONDEM projekat pruža podršku Crnoj Gori da se na bezbjedan način oslobodi viška naoružanja i da izgradi siguran, održiv i racionalan vojni arsenal.

  • Unapređenje besplatne pravne pomoći i posredovanjaUnapređenje besplatne pravne pomoći i posredovanjaUNDP pruža podršku Crnoj Gori za poboljšanje efikasnosti pravosuđa. Naime, s obzirom na broj zaostalih sudskih predmeta i nedostatak alternativnih rješenja sporova, UNDP pomaže u sprovođenju Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i u unapređenju posredovanja.

  • Jačanje kapaciteta Ministarstva pravdeJačanje kapaciteta Ministarstva pravdeKancelarija UNDP u Crnoj Gori od 2009. godine pomaže zemlji u izgradnji kapaciteta Ministarstva pravde. Cilj projekta je da doprinese postizanju efikasnog, djelotvornog i transparentnog sistema koji je u stanju da upravlja i sprovodi svoj složeni mandat.

  • Povećanje učešća građanaPovećanje učešća građanaProjekat će se fokusirati na unapređenje uslova za učešće građana kroz: a) kreiranje politika putem elektronskih peticija i društvenih medija ; b) suzbijanje sive ekonomije i c) povećanje transparentnosti i odgovornosti Vlade pomoću društvenih medija i inovacija.

Čime se bavimo - Demokratsko upravljanje

Unapređujemo demokratsko društvo kroz jačanje vladavine prava, transparentnosti i odgovornosti institucija uz veće učešće građana.

Više informacija
Kontaktirajte UNDP u Crnoj Gori
Tel: + 382 20 447 400
registry.me@undp.org Fax: +382 20 447 414
Adresa Eko zgrada UN
Stanka Dragojevića bb
81 000 Podgorica
Godišnji izvještaj stalnog koordinatora Sistema UN
Izvještaj za 2013. godinu

 

 

Biblioteka