Razvoj kapaciteta lokalnih samouprava

Pregled

 Izrada strateškog plana za opštinu Kolašin. FOTO: UNDP Crna Gora

UNDP podržava tekuću reformu decentralizacije u Crnoj Gori, putem jačanja međuopštinske saradnje, skupština opština i opštinskih kapaciteta za djelotvoran razvoj ljudskih resursa.

U kontekstu tekuće reforme decentralizacije, odgovornosti lokalne samouprave postaju sve važnije i svestranije. Iako je postignut izvjestan napredak, efikasno i odgovorno pružanje kvalitetnih javnih servisa na lokalnom nivou i dalje se suočava sa velikim izazovima. Ovi izazovi su uglavnom vezani za nedovoljnu fiskalnu decentralizaciju, fragmentisanost sistema lokalne samouprave, ograničenost kapaciteta za izradu i sprovođenje integrisanih lokalnih razvojnih strategija, sposobnosti rukovanja regulatornim složenostima i održivost struktura za obuke.

Razvoj kapaciteta lokalne samouprave je projekat postavljen s namjerom da podrži napore opštinskih i centralne vlasti u bavljenju ovim pitanjima i jačanju kapaciteta lokalnih samouprava za efikasan razvoj ljudskih resursa. Ove aktivnosti su osmišljene u skladu sa IPA 2010 projektom „Podrška lokalnoj samoupravi u sprovođenju Nacionalne strategije za obuku i obezbjeđenje grantova opštinama“.

Opis projekta

Projektne aktivnosti su organizovane oko tri opšta cilja:

Cilj 1: Podrška inicijativa za međuopštinsku saradnju. Prvi cilj ovog projekta je poboljšanje znanja i vještina koje će podstaći i olakšati međuopštinsku saradnju u konkretnim oblastima kao što su zajedničko pružanje usluga, zajedničko strateško planiranje i zajedničko apliciranje za sredstva EU. Ovo bi na kraju trebalo da dovede do značajne uštede, povećane otvorenosti lokalne samouprave, kao i do poboljšanja kvaliteta usluga.

Cilj 2: Podrška aktivnostima skupština opština u Crnoj Gori. Druga grupa aktivnosti biće usmjerena na jačanje efikasnosti, demokratskog funkcionisanja i nastojanja skupština opština da povećaju uticaj unapređenjem znanja i vještina skupštinskih službi, uključujući generalne sekretare skupština.

Cilj 3: Jačanje kapaciteta lokalne samouprave za efikasan razvoj ljudskih resursa. Treći cilj ovog projekta je podrška programima izgradnje kapaciteta u skladu sa Nacionalnom strategijom obuke za lokalne samouprave, sa naglaskom na jačanju kapaciteta lokalne samouprave za efikasan razvoj ljudskih resursa.

Šta smo do sada postigli?  • 2010. godine UNDP je u tijesnoj saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i Zajednicom opština izradio publikaciju o međuopštinskoj saradnji, uključujući i pravni, institucionalni okvir i status u Crnoj Gori, nadovezujući se na iskustva BJR Makedonije. Takođe, UNDP je za predstavnike opština organizovao obuke, okrugle stolove i studijsko putovanje u BJR Makedoniju, da bi razmijenili iskustva o najboljim praksama u međuopštinskoj saradnji.
  • 2011. godine UNDP je podržao Ministarstvo unutrašnjih poslova u izradi Strategije razvoja međuopštinske saradnje (2011-2015). Cilj strategije je bio definisanje pravaca razvoja efikasnog, ekonomičnog i djelotvornog rada lokalne samouprave i međusobne saradnje. Takođe, cilj bio i pružanje smjernica za rješavanje problema zajedničkih svima, pomoć u smanjenju troškova i poboljšanju kvaliteta javnih usluga, kao i podrška u privlačenju javnih, privatnih i donatorskih sredstava i drugih izvora finansiranja. Tokom prve polovine 2014. godine UNDP je pomogao u pripremi nacrta Akcionog plana za sprovođenje strategije međuopštinske saradnje za period 2014-2015.
  • Pored strateškog okvira, UNDP je pomogao u obračunu potencijalnih troškova i koristi od međuopštinske saradnje u nekoliko prioritetnih oblasti. Preliminarna analiza troškova je realizovana u 8 opština, u sljedećim oblastima: komunalna policija, poreska uprava i naplata, smanjenje rizika od katastrofa i upravljanje prirodnim resursima.
  • U cilju jačanja kapaciteta lokalne samouprave za djelotvorno upravljanje razvojem ljudskih resursa, pripremili smo sveobuhvatnu Analizu funkcija i kapaciteta upravljanja ljudskim resursima u crnogorskim opštinskim upravama i angažovanjem dva radnika ojačali smo Nacionalno odjeljenje za strategiju obuka u Zajednici opština Crne Gore. Pored toga, podržali smo razvoj Analize funkcionisanja lokalnih samouprava u Crnoj Gori.
  • Tim UNDP je takođe pripremio nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi. U njega su uneseni novi članovi u cilju jasnije regulacije uspostavljanja međuopštinske saradnje u Crnoj Gori i jasnih struktura što se tiče rukovođenja ljudskim resursima i razvojem na lokalnom nivou. 
  • UNDP je obezbijedio prenos najboljih slučajeva iz prakse iz Češke Republike u Crnu Goru u oblasti efikasnosti skupština opština, demokratskog funkcionisanja i obraćanja javnosti.     

Ko finansira projekat?

Donator

Iznos

Češki trast fond

USD   68,275

UNDP

USD 238,027

Vlada Crne Gore

USD 164,126

Ukupno

USD 470,428

Realizacija sredstava u prethodnim godinama

Decembar 2014
USD   26,764
Decembar 2013 USD   40,031

Decembar 2012

USD   60,474

Decembar 2011

USD 150,876

Decembar 2010

USD   83,162