Povećanje učešća građana u unapređenju transparentnosti i odgovornosti Vlade putem korištenja društvenih medija i inovacija

Pregled

Ovaj projekat je nastao kao rezultat nekoliko činilaca: Vlada Crne Gore se pridružila Partnerstvu za otvorenu vladu (OGP), prodor interneta i novih medija, i potreba za stvaranjem pravog okruženja za učešće građana. U širem okviru vladinog obavezivanja na veću transparentnost, djelotvornost i odgovornost, sa institucijama koje osnažuju građane i reaguju na njihove težnje, ovaj projekat ima za cilj unapređenje tekućih aktivnosti i proširenje instrumenata, mehanizama i područja za angažovanje građana. Imajući u vidu činjenicu da se građansko učešće stalno kreće ka onlajn prostoru, projekat će se oslanjati na korištenje web / mobilne tehnologije za stvaranje neophodnih veza između javnog sektora i civilnog društva.

U skladu s načelima OGP, projekat nastoji da se bavi sivom ekonomijom osiguravajući maksimalno moguće učešće građana u izvještavanju i stvaranju mehanizama za brzu povratnu informaciju široj javnosti. Kroz Projekat će se dalje unapređivati socijalne inovacije kao model angažmana u kome građani pozajmljuju svoje jedinstvene vještine za rješavanje izazova pristupa javnim uslugama. Konačno, projekat će intenzivno koristiti nove medije za konstruktivan dijalog, izražavanje zahtjeva građana i njihovo rješavanje.

Opis projekta

Projekat ima za cilj postizanje sveobuhvatnog cilja povećanja državne transparentnosti i odgovornosti kroz tri komponente.

Prvo, ne postoji potreba za uvođenjem e- peticije na lokalnom nivou upravljanja imajući u vidu iskustvo u vođenju građanske platforme za e – peticije na centralnom nivou. S obzirom da se većina podnesenih predstavki odnosi na nadležnosti opština, putem projekta će znanje i iskustvo stečeno pokretanjem glasa građana biti preneseno opštinskim vlastima zainteresovanim za digitalne oblike angažmana u kreiranju politika.

Druga komponenta se odnosi na građansko izvještavanje o neformalnoj ekonomiji i poreznim prevarama. Intervencija je osmišljena u saradnji s Ministarstvom finansija u nastojanju da se postigne fiskalna disciplina; informacije građana su od najveće važnosti jer stižu u realnom vremenu i tiču se kršenja pozitivnih propisa širom zemlje. Ova komponenta se u velikoj mjeri oslanja na korištenje web i mobilnih aplikacija, što uveliko doprinosi transparentnosti poslovanja državnih subjekata.

Treći komponenta se uglavnom sprovodi u saradnji s nevladinim organizacijama, u nastojanju da se dalje primjenjuje koncept socijalne inovacije, odnosno korišćenje građana kao izvora ideja i rješenja zasnovanih na tehnologijama. Projekat će postaviti prilagodljiv alat za pretraživanje više javnih baza podataka kako bi se povećala djelotvornost i transparentnost javnih nabavki. Projekat će iskoristiti činjenicu da društveni mediji postaju mjesto na kome se debatuje o politici i politikama, sprovodi aktivizam i promovišu inicijative. Dijalog o društvenoj dobrobiti i razvoju zajednice će se stoga kanalisati kroz Tviter, dok će se u isto vrijeme jačati građanski aktivizam i osnaživanje novih „lica“ Crne Gore.

Šta smo do sada postigli?Projekat se nadovezuje na uspjehe u otvaranju prostora za građansku participaciju. U oktobru 2012. godine smo zajedno s Vladom Crne Gore pokrenuli web - platformu za digitalnu demokratiju. Pokretanje ove platforme obilježilo je puno entuzijazma i težnji da „Glas građana“ postane vitalno mjesto za građanski aktivizam. Kako je platforma u suštini sredstvo za građane, tražili smo od njih povratne informacije i založili smo se za dotjerivanje web stranice tako da zadovoljava potrebe građana. „Glas građana“  je web stranica koja javnosti omogućava da utiče na procese donošenja odluka u oblasit kreiranja javnih politika podnošenjem e- peticije Vladi Crne Gore. Svakom odraslom građaninu/građanki Crne Gore ili strancu/strankinji sa stalnim prebivalištem dopušteno je da podnese e- peticiju u bilo kom području u okviru nadležnosti Vlade. Ako je potpisom podrži najmanje 6000 građana – od nadležnog ministarstva će biti zatraženo da takvu peticiju pretvori u formalnu inicijativu koju će onda razmatrati Vlada i, ako je potrebno, pustiti je u skupštinsku proceduru.

U posljednjem kvartalu 2012. godine Kancelarija UNDP u Crnoj Gori i tri nevladine organizacije stupile su u partnerstvo i u cijeloj Crnoj Gori sprovele kampanju - Otvorene ideje za Crnu Goru - za uključivanje građana u definisanje problema u vezi s transparentnošću i odgovornošću javne administracije, borbom protiv korupcije, jednakim pristupom zdravstvenim uslugama, nezaposlenošću mladih. Tri stotine osoba je učestvovalo u 18 otvorenih sastanaka koji su proizveli mnoštvo ideja za angažovanje tehnologije u rješavanju pitanja poput: mapiranja problema u lokalnim zajednicama, mladih i obrazovanja, djelotvornosti lokalne uprave, komunalnih usluga i transporta, zdravstva, zapošljavanja, pružanja informacija i volonterstva. Domet ove kampanje je proširen na onlajn zajednicu kroz namjensku web stranicu i interakciju u društvenim medijima (Fejsbuk, Tviter). Kancelarija UNDP u Crnoj Gori je direktno posredovala u odnosima sa građanima, što u prethodnim razvojnim projektima nije bio predominantan scenario.

Na završnom događaju u maju 2013. godine žiri je prvu nagradu dodijelio web / mobilnoj aplikaciji „Budi odgovoran“ koju je osmislio kreativni tim profesora i studenata sa Elektrotehničkog fakulteta. Aplikacija omogućava svima da prijave slučajeve zloupotrebe državnih vozila, ilegalnih odlagališta otpada, nepravilnog parkiranja, izdavanja nefiskalnih računa, itd. Aplikacija radi na vrlo jednostavnom „slikaj i pošalji“ principu, a skupila je više od 1000 aktivnih korisnika u roku od mjesec dana. Projekat je dobio globalno priznanje, predstavljen je kao jedna od 7 „svijetlih tačaka“ na godišnjem samitu Partnerstva za otvorenu vladu održanom u Londonu 2013. godine.

Zajedno s Centrom za demokratsku tranziciju, u novembru 2013. godine pokrenuli smo i Tviter projekat s ciljem da poboljšamo građanski aktivizam i učešće. Tviter agenti po nedelju dana upravljaju nalogom @CGTvituje, dijeleći sadržaje i otvarajući relevantne debate u svojim poljima stručnosti. Projekat traje 24 sedmice, do maja 2014. godine. Od samog početka je bilo mnogo interesovanja za njega – do sada ovaj nalog prati više od 1.413 ljudi (mart 2014.).

Ko finansira projekat?

Donorator

Iznos

Vlada Crne Gore

USD 78,512

UNDP

USD 10,000

Ukupno

USD 88,512

Realizacija sredstava u prethodnim godinama

Decembar 2013              USD 37,695