Podrška pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji

Pregled

Fifth Summer School for Young DiplomatsOTVARANJE PETE LJETNJE ŠKOLE ZA MLADE DIPLOMATE, ISPRED SPOMEN KUĆE VOJVODE GAVRA VUKOVIĆA, BERANE, JULI 2012. FOTO: UNDP CRNA GORA

Prioriteti Vlade Crne Gore su i dalje evropske integracije i ekonomska reforma. Iako je kroz proces evropske integracije Crna Gora poboljšala ukupni sistem upravljanja, i dalje je potrebno jačati administrativne i institucionalne kapacitete, navodi se u posljednjem Izvještaju Evropske komisije o napretku (oktobar 2012.): „Sveukupno, sa novom vladom na položaju, koordinacija vlade i kreiranje politika je dodatno poboljšano, naročito kvalitet konsultacija sa civilnim društvom. Međutim, ukupan kapacitet ministarstava za proizvodnju zakonodavstva visokog kvaliteta i procjene uticaja je i dalje ograničen. Administrativni kapacitet koji se bavi koordinacijom evropskih integracija, uključujući finansijsku pomoć, i dalje je slab i treba ga znatno ojačati“.

Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija ima mandat da sprovodi prioritete spoljne politike s jedne strane, i koordiniše sveobuhvatne evropske poslove s druge. U tom smislu, sposobnost Ministarstva da komunicira, usklađuje i postiže prioritete vanjske politike će biti od posebnog značaja za Crnu Goru u daljem procesu pristupanja Evropskoj uniji. Pored toga, Glavni pregovarač (koji je istovremeno Državni sekretar za EU i Nacionalni IPA koordinator) nalazi se u okviru Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija, a novouspostavljeno odjeljenje mu pruža podršku. Zbog složenosti pregovora o pristupanju, dodatna pomoć je potrebna za uspostavljanje sposobnog tima za podršku Glavnom pregovaraču, kao i za koordinaciju pomoći EU i strukture pregovora.

Opis projekta

Cilj ovog projekta koji se sprovodi u okviru Programa za razvoj kapaciteta je poboljšanje kapaciteta Vlade Crne Gore i posebno Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija za efikasno sprovođenje prioriteta vanjske politike i koordinaciju cjelokupnog procesa pregovaranja o pristupanju Evropskoj uniji.

Očekivani rezultati:

1. Poboljšani interni (funkcionalni i tehnički) kapaciteti Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija, što ima za posljedicu njegov efikasniji rad;

2. Poboljšani koordinacioni kapaciteti i tehničko znanje relevantnih struktura za pregovore o pristupanju, sa posebnim akcentom na kapacitetima Kancelarije glavnog pregovarača i Sekretarijata pregovaračke grupe;

3. Poboljšani koordinacioni kapaciteti Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija, i kapaciteti resornih ministarstava za programiranje fondova EU.

Šta smo do sada postigli?Tri projektne komponente su međusobno povezane i imaju korelaciju s očekivanim rezultatima:

1. Tehnička pomoć Ministarstvu vanjskih poslova i EU integracija i Glavnom pregovaraču za djelotvorno koordiniranje procesa evropske integracije, s posebnim naglaskom na pregovorima o pristupanju Evropskoj uniji;

2. Jačanje unutrašnjih kapaciteta Ministarstva vanjskih poslova i EU integracija za djelotvorno sprovođenje spoljnopolitičkih prioriteta;

3. Jačanje kapaciteta Ministarstva vanjskih poslova i EU integracija i resornih ministarstava za koordinaciju i programiranje pomoći EU.

Ko finansira projekat?

Donator

Iznos

Vlada Norveške

€ 390,530

Evropska unija € 400,000
Vlada Crne Gore
€ 180,000
Total € 970,530

Realizacija sredstava u prethodnim godinama

Decembar 2014
USD 403,100
Decembar 2013 USD 377,235

Decembar 2012

USD   12,000