Ekonomija i zaštita životne sredine

 • Beautiful CetinjeBeautiful CetinjePojekat Beautiful Cetinje se bavi ekonomskom revitalizacijom prijestonice kroz urbanu rekonstrukciju kulturnog bogatstva uzimajući u obzir energetsku efikasnost, pružanje stručne obuke, podršku malim preduzećima i podsticanje ideja sa zelenim dizajnom i inovacija u sveukupnom urbanom razvoju.

 • Očuvanje biodiverzitetaOčuvanje biodiverzitetaUNDP podržava Vladu Crne Gore u naporima da ostvari bolje planiranje, očuvanje i održivo korišćenje potencijala biodiverziteta. Mi pružamo stručnu podršku za reviziju Nacionalne strategije biodiverziteta i Akcionog plan , tako da oni osiguraju postizanje postavljenih ciljeva.

 • Upravljanje priobalnim područjemUpravljanje priobalnim područjemPriobalno područje Crne Gore je oblast sa visokim razvojnim potencijalom, ali i sa izraženim pritiscima na prirodne resurse. Da bi se postigao održivi razvoj ovog regiona, UNDP podržava sprovođenje Integrisanog protokola za upravljanje obalnim područjem i podizanje svijesti o složenosti i krhkosti priobalnog ekosistema.

 • Indikatori životne sredineIndikatori životne sredineProjekat ima za cilj razvoj nacionalnih kapaciteta za prikupljanje i analizu podataka i informacija prema metrici svjetskih indikatora životne sredine i da ih integriše u nacionalni održivi razvoj i proces donošenja odluka o životnoj sredini.

 • Jačanje održivosti zaštićenih područjaJačanje održivosti zaštićenih područjaUNDP pomaže Crnoj Gori u izgradnji institucionalnih kapaciteta za projektovanje, planiranje i upravljanje reprezentativnijim sistemom zaštićenih područja. Projekat pomaže u ublažavanju trenutnih prijetnji biodiverzitetu u zaštićenim područjima i ima za cilj širenje statusa zaštićenosti za najmanje 21 000 ha i stvaranje novih zaštićenih morskih područja.

 • Finansijska održivost zaštićenih područjaFinansijska održivost zaštićenih područjaProcjenjuje se da je ukupan iznos sredstava namijenjenih zaštićenim područjima za 50% manji od potrebnog za efikasno upravljanje. Uz planirano proširenje zaštićenih područja, očekuje se da će se ovaj jaz još više produbiti. Stoga, UNDP nalazi načine da mobiliše sredstva potrebna za djelotvorno upravljanje sistemom zaštićenih područja Crne Gore koji se širi.

 • Drugi nacionalni izvještaj o klimatskim promjenamaDrugi nacionalni izvještaj o klimatskim promjenamaOvaj projekat ima za cilj da omogući Crnoj Gori da pripremi, proizvede i distribuira svoju Drugu nacionalnu komunikaciju (SNC) na Konferenciji država potpisnica Okvirne konvencije UN o klimatskim promjenama (UNFCCC). SNC će ažurirati i pojačati sadržaj koji se odnosi na registar gasova sa efektom staklene bašte, kao i na ublažavanje klimatskih promjena, osjetljivosti na njih i prilagođavanje.

 • Podrška prostornom planiranjuPodrška prostornom planiranjuOd 2007. godine, UNDP podržava Vladu Crne Gore u integraciji principa održivog razvoja u procese prostornog planiranja, u legalizaciji neformalnih naselja i u poboljšanju primjene relevantnih zakona.

 • Smanjenje rizika od prirodnih katastrofaSmanjenje rizika od prirodnih katastrofaRazvoj može zaista biti održiv samo uz uključivanje mjera za smanjenje rizika od katastrofa u dugoročne planove i izgradnju kapaciteta i otpornosti na svim nivoima. To je razlog zbog kojeg UNDP pomaže Crnoj Gori u jačanju nacionalnog fokusa na prevenciju, ublažavanje i spremnost na prirodne katastrofe.

 • Transformacija ekoloških i bezbjednosnih rizika u saradnju u jugoistočnoj EvropiTransformacija ekoloških i bezbjednosnih rizika u saradnju u jugoistočnoj EvropiOpšti cilj ovog projekta je da doprinese smanjenju ekoloških i bezbjednosnih rizika, a da se poveća saradnja oko pitanja životne sredine i bezbjednosti u regionu jugoistočne Evrope.

 • Razvoj inovativnih tehnologija za turizam u prirodiRazvoj inovativnih tehnologija za turizam u prirodiProjekat stimuliše lokalnu ekonomiju u prekograničnoj oblasti kroz približavanje privatnog i javnog sektora u oblasti turizma i usklađivanja novih tehnologija za dizajniranje turističkih servisa po mjeri korisnika.

 • Turizam bez emisije gasova sa efektom staklene bašteTurizam bez emisije gasova sa efektom staklene bašteOsnovni cilj ovog projekta je smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte u crnogorskom turizmu na sljedeći način: unapređenjem i usvajanjem politika i propisa koji se odnose na nizak udio ugljen-dioksida, uspostavljanjem održivih mehanizama finansiranja, i pružanjem podrške osmišljavanju i sprovođenju značajnih ulaganja u turističku infrastrukturu bez emisije gasova sa efektom staklene bašte.

Čime se bavimo - Ekonomija i zaštita životne sredine

Unapređujemo transformaciju tržišta ka niskim emisijama štetnih gasova, ekonomiji zasnovanoj na efikasnoj upotrebi resursa, i otpornim ekosistemima i zajednicama.

Više informacija
Kontaktirajte UNDP u Crnoj Gori
Tel: + 382 20 447 400
registry.me@undp.org Fax: +382 20 447 414
Adresa Eko zgrada UN
Stanka Dragojevića bb
81 000 Podgorica
Godišnji izvještaj stalnog koordinatora Sistema UN
Izvještaj za 2013. godinu

 

 

Biblioteka