Ekonomija i zaštita životne sredine

  • Projekat Beautiful Cetinje se bavi ekonomskom revitalizacijom prijestonice kroz urbanu rekonstrukciju kulturnog bogatstva uzimajući u obzir energetsku efikasnost, pružanje stručne obuke, podršku malim preduzećima i podsticanje ideja sa zelenim dizajnom i inovacija u sveukupnom urbanom razvoju.

  • UNDP podržava Vladu Crne Gore u naporima da ostvari bolje planiranje, očuvanje i održivo korišćenje potencijala biodiverziteta. Mi pružamo stručnu podršku za reviziju Nacionalne strategije biodiverziteta i Akcionog plan , tako da oni osiguraju postizanje postavljenih ciljeva.

  • Priobalno područje Crne Gore je oblast sa visokim razvojnim potencijalom, ali i sa izraženim pritiscima na prirodne resurse. Da bi se postigao održivi razvoj ovog regiona, UNDP podržava sprovođenje Integrisanog protokola za upravljanje obalnim područjem i podizanje svijesti o složenosti i krhkosti priobalnog ekosistema.

  • Projekat ima za cilj razvoj nacionalnih kapaciteta za prikupljanje i analizu podataka i informacija prema metrici svjetskih indikatora životne sredine i da ih integriše u nacionalni održivi razvoj i proces donošenja odluka o životnoj sredini.

  • UNDP pomaže Crnoj Gori u izgradnji institucionalnih kapaciteta za projektovanje, planiranje i upravljanje reprezentativnijim sistemom zaštićenih područja. Projekat pomaže u ublažavanju trenutnih prijetnji biodiverzitetu u zaštićenim područjima i ima za cilj širenje statusa zaštićenosti za najmanje 21 000 ha i stvaranje novih zaštićenih morskih područja.

  • Ovaj projekat ima za cilj da omogući Crnoj Gori da pripremi, proizvede i distribuira svoju Drugu nacionalnu komunikaciju (SNC) na Konferenciji država potpisnica Okvirne konvencije UN o klimatskim promjenama (UNFCCC). SNC će ažurirati i pojačati sadržaj koji se odnosi na registar gasova sa efektom staklene bašte, kao i na ublažavanje klimatskih promjena, osjetljivosti na njih i prilagođavanje.

  • Projekat stimuliše lokalnu ekonomiju u prekograničnoj oblasti kroz približavanje privatnog i javnog sektora u oblasti turizma i usklađivanja novih tehnologija za dizajniranje turističkih servisa po mjeri korisnika.

  • Osnovni cilj ovog projekta je smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte u crnogorskom turizmu na sljedeći način: unapređenjem i usvajanjem politika i propisa koji se odnose na nizak udio ugljen-dioksida, uspostavljanjem održivih mehanizama finansiranja, i pružanjem podrške osmišljavanju i sprovođenju značajnih ulaganja u turističku infrastrukturu bez emisije gasova sa efektom staklene bašte.