Strategija i Akcioni plan za biodiverzitet

Pregled

biodiversity  FOTO: UNDP CRNA GORA

Crna Gora je potpisnica Konvencije o biološkoj raznovrsnosti (Convention on Biological Diversity, CBD) od 2006. godine. Ovaj projekat je odgovor na potrebu države za daljim ispunjenjem obaveza iz ove Konvencije, sa posebnim akcentom na Članu 6 i Odluci X/2 CBD COP. Cilj je pomoći Crnoj Gori u naporima za sprovođenje Strateškog plana CBD 2011-2020. Projekat se oslanja na trenutni status i dostignuća u pogledu planiranja i izvještavanja o biodiverzitetu. Cilj je integracija nacionalnih obaveza prema CBD u okvir nacionalnog razvoja i sektorskog planiranja. Ovo će biti postignuto kroz obnovljen i participativan proces planiranja i izrade strategija o biodiverzitetu. Očekuje se da ovaj proces proizvede mjerljive ciljeve za očuvanje biodiverziteta i njihovo održivo korištenje. Ovo će isto tako osigurati da tokom procesa budu uzeti u obzir vrijednosti dobara i usluga ekosistema, kao i izazovi i prilike za adaptaciju i otpornost zasnovanu na ekosistemu.

Opis projekta

Aktivnosti u okviru projekta će biti usmjerene na ispunjavanje tri glavna cilja:

Cilj 1: Sprovesti participativnu vježbu uzimanja uzoraka za planiranje biodiverziteta i razviti nacionalne ciljeve biodiverziteta u odgovor na globalne Aichi ciljeve. Ova aktivnost će se fokusirati na postavljanje specifičnih, mjerljivih, dostižnih i vremenski ograničenih ciljeva za Nacionalnu strategiju biodiverziteta i Akcioni plan zasnovan na globalnim Aichi ciljevima, uključujući ciljeve obnove ekosistema, pokrivenost zaštićenih područja, ukupni gubitak biodiverziteta i druge aspekte Strateškog plana.

Cilj 2: Revidirati Nacionalnu strategiju biodiverziteta i Akcioni plan tako da oni u potpunosti integrišu nove aspekte Strateškog plana za Konvenciju o biološkoj raznovrsnosti. Ovo podrazumijeva sprovođenje Strateškog plana u nacionalnim razvojnim okvirima, procjenu usluga ekosistema i unapređenje adaptacije i otpornosti zasnovane na ekosistemu. Aktivnosti će se fokusirati na pripremu, puno podržavanje Nacionalne strategije i Akcionog plana za biodiverzitet u Crnoj Gori i njihovo finalno podnošenje Konvenciji o biološkoj raznovrsnosti.

Cilj 3: Jačati nacionalni okvir za mobilizaciju resursa, izvještavanje u skladu sa Konvencijom i mehanizme razmjene. Nacionalni okvir za sprovođenje Nacionalne strategije i Akcionog plana biodiverziteta (NBASP) treba da se postavi tako da uključuje sljedeće: (i) uspostavljanje institucionalnog vođstva za sprovođenje i podsticanje strateškog partnerstva (nacionalno i internacionalno); (ii) uz Nacionalnu strategiju biodiverziteta priložiti prioritetni Akcioni plan, zajedno sa predloženim budžetom za sprovođenje; (iii) sprovesti procjenu potreba što se tiče kapaciteta, tehnologije i finansija; i (iv) napraviti strategiju za mobilizaciju resursa za sprovođenje NBSAP, uključujući osnovnu procjenu postojećih finansija za biodiverzitet.

Šta smo do sada postigli?  • UNDP je pokrenuo participativnu vježbu uzimanja uzoraka za planiranje biodiverziteta i pomogao zemlji da razvije nacionalne ciljeve biodiverziteta kao odgovor na globalne Aichi ciljeve.
  • Pripremljen je prvi nacrt Strategije za biodiverzitet i Akcionog plana.
  • U pripremi je Peti izvještaj za Konvenciju o biološkoj raznovrsnosti. 

Ko finansira projekat?

Donator

Iznos

GEF

USD 210,000

Doprinos Vlade Crne Gore

USD 235,000

UNDP

USD    5,000

Ukupno

USD 450,000

Realizacija sredstava u prethodnim godinama

Decembar 2014
USD 61,000
Decembar 2013 USD 84,000

Decembar 2012

USD 10,000