Beautiful Cetinje

Pregled

Refurbished Music Academy in CetinjeREKONSTRUISANA MUZIČKA AKADEMIJA NA CETINJU. FOTOGRAFIJA: UN CRNA GORA / VLATKO OTAŠEVIĆ

Cetinje, prijestonica Crne Gore, poznato i kao „Grad muzeja“, ima veliki potencijal za razvoj kulturnog turizma i turizma u prirodi. Javni prostor na Cetinju, uključujući ulice, trgove, parkove, javne ustanove i institucije imaju veliki potencijal da postanu glavna destinacija i pokretač ekonomskog života, privlačeći i podržavajući i stanovnike i turiste. Ipak, prepreke za razvoj i dalje predstavljaju stopa nezaposlenosti od 18% (u poređenju sa 12% na nacionalnom nivou); brojni spomenici kulture koji zahtijevaju značajno renoviranje i adaptaciju; kao i energetski neefikasna infrastruktura koja iziskuje visoke troškove održavanja, što predstavlja problem u održavanju kulturnog bogatstva Cetinja.

Opis projekta

Projekat Beautiful Cetinje se bavi ekonomskom revitalizacijom prijestonice kroz urbanu rekonstrukciju kulturnog bogatstva uzimajući u obzir energetsku efikasnost, pružanje stručne obuke, podršku malim preduzećima i podsticanje ideja sa zelenim dizajnom i inovacija u sveukupnom urbanom razvoju. Aktivnosti su organizovane oko tri glavna cilja:

Cilj 1: Podrška razvoju s niskim nivoom ugljenika: Prvi cilj ovog projekta je podrška razvoju s niskim nivoom ugljenika kroz regeneraciju urbane okoline i revalorizaciju zgrada od istorijskog i kulturnog značaja primjenom energetski efikasnih mjera.

Cilj 2: Povećanje zaposlenosti: Drugi set aktivnosti je usmjeren na povećanje zaposlenosti kroz povećanje stepena zapošljivosti teško zapošljivih kroz stručne obuke (stvaranje zanatskih radnika specijalizovanih za rekonstrukciju zgrada koje su dio kulturnog bogatstva) i otvaranje novih radnih mjesta. Projekat će takođe nastojati da podstakne mala i srednja preduzeća i samozapošljavanje, kroz podršku „zelenim poslovima“ i „ozelenjavanju“ postojećih poslova.

Cilj 3: Podsticanje ideja sa „zelenim“ dizajnom i inovacijama u sveukupnom urbanom razvoju: Treći cilj ovog projekta je unapređenje zelenog razvoja kako bi se tekući troškovi urbanog razvoja učinili razumnijim i energetski efikasnijim.

 

Šta smo do sada postigli? • Rekonstruisan je glavni gradski trg – Trg kralja Nikole;
 • Rekonstruisana je zgrada Muzičke akademije;
 • Započete su aktivnosti na rekonstrukciji trga u Njegušima;
 • Započete su aktivnosti na rekonstrukciji stare bolnice „Danilo I“;
 • Započete su aktivnosti na rekonstrukciji oštećenog krova Umjetničke akademije; izbaciti iz obe verzije
 • Desetoro nezaposlenih sa Cetinja je obučeno za energetski efikasnu rekonstrukciju;
 • Realizovane su dvije ideje „zelenog“ dizajna za urbani razvoj Cetinja -  dizajn za rekonstrukciju stare zelene pijace u istorijskom jezgru Cetinja, i dizajn za urbano unapređenje i procjenu brda Vrtjeljka;
 • Organizovana su studentska takmičenja za urbani razvoj Studentskog trga;
 • Rekonstruisan je oštećeni krov na zgradi Umjetničke akademije;
 • Sačinjen je glavni tehnički dizajn i započeta je rekonstrukcija tri ulice na ulazu u Cetinje;
 • Sačinjen je glavni tehnički dizajn za dva parka u centralnom dijelu Cetinja (Njegošev park i Park 13. juli); i
 • Započet je razvoj glavnog dizajna za obnovu bivšeg Ruskog poslanstva.

Ko finansira projekat?

Donator

Iznos

Prijestonica Cetinje

USD 2,050,000

UNDP

USD    150,000

Ukupno

USD 2,200,000

Realizacija sredstava u prethodnim godinama

Decembar 2013 USD 500,000

Decembar 2012

USD 155,000

Decembar 2011

USD 870,000