Upravljanje priobalnim područjem

Pregled

Coastal area management project
BOKOKOTOSKI ZALIV, CRNA GORA. FOTOGRAFIJA: UNDP CRNA GORA

Priobalno područje Crne Gore je region sa velikim razvojnim potencijalom koji karakteriše složeni odnos između ljudskih aktivnosti i životne sredine ali, takođe, i izražen pritisak na prirodne resurse. Da bi se očuvao njegov razvojni potencijal, prije svega kroz očuvanje baze resursa i kvaliteta prirodne okoline i okoline koju je stvorila ljudska ruka, neophodan je integrisan pristup planiranju i upravljanju primorskim pojasom. Koncept integrisanog upravljanja priobalnim područjem (ICZM – Integrated Coastal Zone Management) je ugrađen u više politika i strateških dokumenata u Crnoj Gori. Pored ICZM protokola, Crna Gora ima Nacionalnu strategiju za integrisano upravljanje priobalnim područjem i potpisnica je Barselonske konvencije i njenih protokola. Uprkos snažnoj posvećenosti Crne Gore održivom razvoju u priobalnom području, postoji očigledna potreba za daljom izgradnjom kapaciteta, obukama i podizanju svijesti o značaju integrisanog upravljanja priobalnim područjem.

Opis projekta

Glavni ciljevi Projekta o upravljanju priobalnim područjem u Crnoj Gori su: stvaranje neophodnih mehanizama koji će pomoći u postizanju održivog razvoja u priobalnom području; podrška sprovođenju nacionalnih politika i Protokola o integrisanom upravljanju priobalnim područjem (ICZM); unapređenje integrisanog i participativnog planiranja i upravljanja u priobalnom području; izgradnja nacionalnih i lokalnih kapaciteta za ICZM i podizanje svijesti o značaju priobalnog područja, složenosti i osjetljivosti njegovih ekosistema i potrebi za integrisanim pristupom u upravljanju njima; kao i olakšanje prenosa znanja o sredstvima i pristupima ICZM.

Cilj 1: Povećanje institucionalnih kapaciteta za razumijevanje, primjenu i upotrebu različitih instrumenata integrisanog upravljanja priobalnim područjem kroz transfer znanja i obuke. Nacionalne i lokalne institucije i dalje nemaju dovoljno kapaciteta za primjenu ICZM politika. Uprkos nedavnim naporima za proširenje i poboljšanje nadzora u priobalnom području, još uvijek postoji potreba za daljim razvojem programa za nadzor kako bi on bio u skladu sa zahtjevima MEDPOL i Evropske agencije za zaštitu životne sredine. Da bi se odgovorilo na postojeće izazove biće organizovana serija obuka u cilju jačanja kapaciteta ljudskih resursa u lokalnim i nacionalnim administracijama, upravljanju prirodnim resursima, razvoju turizma, institucijama za planiranje i nadzor, kao i u privatnom sektoru.

Cilj 2: Podizanje svijesti o značaju održivog upravljanja u priobalnom području. Projekat će nastojati da pomogne podizanju svijesti o vrijednosti prirodnih resursa u ovom regionu i potrebi za upravljanjem njima na održiv i organizovan način pomoću ICZM mehanizama.

Cilj 3: Osnovne studije koje omogućavaju integraciju ICZM principa. Aktivnosti će se fokusirati na obezbjeđivanje studija o priobalnom području, identifikaciju postojećih izvora informacija, analizu slivova i njihovog uticaja na obalu; analizu ugroženosti pejzaža i njegove pogodnosti.

Šta smo do sada postigli?  • Pripremljena je studija o hidrologiji (kvalitetu vode i količini podataka), zajedno sa studijom o prirodnim rizicima;
  • Pripremljena je studija o hidrogeologiji i geomorfološkim karakteristikama priobalnog područja u Crnoj Gori uz analizu seizmičke opasnosti i analizu erozije zemljišta;
  • Obezbijeđena je GIS podrška za pripremu plana i strategije integrisanog upravljanja priobalnim područjem;
  • Pružena je pomoć zemlji u mapiranju biodiverziteta (staništa/vegetacija) na odabranim lokacijama u priobalnom području;
  • Sprovedena je socio-ekonomska analiza za potrebe Programa upravljanja priobalnim područjem;
  • Olakšano je skretanje pažnje na značaj integrisanog upravljanja priobalnim područjem i jačanje kapaciteta za takav pristup u procesu pripreme prostornih planova;
  • Za jednu komponentu Programa upravljanja priobalnim područjem obavljeno je utvrđivanje stanja poljoprivrede u obalnom području;
  • Za jednu komponentu Programa upravljanja priobalnim područjem sprovedena je studija utvrđivanja stepena ugroženosti priobalnog područja.

Ko finansira projekat?

Donator

Iznos

Vlada Crne Gore

USD 194,600

Učešće UNDP

USD   40,000

Ukupno

USD 234,600

Realizacija sredstava u prethodnim godinama

Decembar 2013 USD 81,000

Decembar 2012

USD 49,000

Pregled projekta
Status:
Aktivan
Datum početka projekta:
Novembar 2011. godine
Očekivani datum završetka:
Decembar 2014. godine
Geografska pokrivenost:
Širom zemlje/Crna Gora
Oblast rada
Ekonomija i zaštita životne sredine
Menadžer projekta:
Borko Vulikić
borko.vulikic@undp.org
Tel. +382 20 22 30 38
Partneri:
Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Institut za biologiju mora, JP Morsko dobro, Agencija za zaštitu životne sredine, lokalni i međunarodni konsultanti, privatni sektor.