Upravljanje priobalnim područjem

Pregled

Coastal area management projectBOKOKOTOSKI ZALIV, CRNA GORA. FOTOGRAFIJA: UNDP CRNA GORA

Priobalno područje Crne Gore je region sa velikim razvojnim potencijalom koji karakteriše složeni odnos između ljudskih aktivnosti i životne sredine ali, takođe, i izražen pritisak na prirodne resurse. Da bi se očuvao njegov razvojni potencijal, prije svega kroz očuvanje baze resursa i kvaliteta prirodne okoline i okoline koju je stvorila ljudska ruka, neophodan je integrisan pristup planiranju i upravljanju primorskim pojasom. Koncept integrisanog upravljanja priobalnim područjem (ICZM – Integrated Coastal Zone Management) je ugrađen u više politika i strateških dokumenata u Crnoj Gori. Pored ICZM protokola, Crna Gora ima Nacionalnu strategiju za integrisano upravljanje priobalnim područjem i potpisnica je Barselonske konvencije i njenih protokola. Uprkos snažnoj posvećenosti Crne Gore održivom razvoju u priobalnom području, postoji očigledna potreba za daljom izgradnjom kapaciteta, obukama i podizanju svijesti o značaju integrisanog upravljanja priobalnim područjem.

Opis projekta

Glavni ciljevi Projekta o upravljanju priobalnim područjem u Crnoj Gori su: stvaranje neophodnih mehanizama koji će pomoći u postizanju održivog razvoja u priobalnom području; podrška sprovođenju nacionalnih politika i Protokola o integrisanom upravljanju priobalnim područjem (ICZM); unapređenje integrisanog i participativnog planiranja i upravljanja u priobalnom području; izgradnja nacionalnih i lokalnih kapaciteta za ICZM i podizanje svijesti o značaju priobalnog područja, složenosti i osjetljivosti njegovih ekosistema i potrebi za integrisanim pristupom u upravljanju njima; kao i olakšanje prenosa znanja o sredstvima i pristupima ICZM.

Cilj 1: Povećanje institucionalnih kapaciteta za razumijevanje, primjenu i upotrebu različitih instrumenata integrisanog upravljanja priobalnim područjem kroz transfer znanja i obuke. Nacionalne i lokalne institucije i dalje nemaju dovoljno kapaciteta za primjenu ICZM politika. Uprkos nedavnim naporima za proširenje i poboljšanje nadzora u priobalnom području, još uvijek postoji potreba za daljim razvojem programa za nadzor kako bi on bio u skladu sa zahtjevima MEDPOL i Evropske agencije za zaštitu životne sredine. Da bi se odgovorilo na postojeće izazove biće organizovana serija obuka u cilju jačanja kapaciteta ljudskih resursa u lokalnim i nacionalnim administracijama, upravljanju prirodnim resursima, razvoju turizma, institucijama za planiranje i nadzor, kao i u privatnom sektoru.

Cilj 2: Podizanje svijesti o značaju održivog upravljanja u priobalnom području. Projekat će nastojati da pomogne podizanju svijesti o vrijednosti prirodnih resursa u ovom regionu i potrebi za upravljanjem njima na održiv i organizovan način pomoću ICZM mehanizama.

Cilj 3: Osnovne studije koje omogućavaju integraciju ICZM principa. Aktivnosti će se fokusirati na obezbjeđivanje studija o priobalnom području, identifikaciju postojećih izvora informacija, analizu slivova i njihovog uticaja na obalu; analizu ugroženosti pejzaža i njegove pogodnosti.

Šta smo do sada postigli?  • Pripremljena je studija o hidrologiji (kvalitetu vode i količini podataka), zajedno sa studijom o prirodnim rizicima;
  • Pripremljena je studija o hidrogeologiji i geomorfološkim karakteristikama priobalnog područja u Crnoj Gori uz analizu seizmičke opasnosti i analizu erozije zemljišta;
  • Obezbijeđena je GIS podrška za pripremu plana i strategije integrisanog upravljanja priobalnim područjem;
  • Pružena je pomoć zemlji u mapiranju biodiverziteta (staništa/vegetacija) na odabranim lokacijama u priobalnom području;
  • Sprovedena je socio-ekonomska analiza za potrebe Programa upravljanja priobalnim područjem;
  • Olakšano je skretanje pažnje na značaj integrisanog upravljanja priobalnim područjem i jačanje kapaciteta za takav pristup u procesu pripreme prostornih planova;
  • Za jednu komponentu Programa upravljanja priobalnim područjem obavljeno je utvrđivanje stanja poljoprivrede u obalnom području;

 

Ko finansira projekat?

Donator

Iznos

Vlada Crne Gore

USD 194,600

Učešće UNDP

USD   40,000

Ukupno

USD 234,600

Realizacija sredstava u prethodnim godinama

Decembar 2014 USD 34,340
Decembar 2013 USD 81,000

Decembar 2012

USD 49,000