Razvoj inovativnih tehnologija za turizam u prirodi

Pregled

 Foto: UNDP Crna Gora

Zbog nepovoljnih ekonomskih uslova u pograničnom regionu Hrvatske i Crne Gore, u prošlosti je bilo ograničeno ulaganje u unapređenje izuzetnih prirodnih i kulturnih vrijednosti ovog područja. Sa obje strane granice postoji potreba za razvojem ljudskih resursa i obezbjeđenjem lokalnih obuka za pružanje turističkih usluga. Ovom regionu takođe nedostaje dosljedan marketinški pristup i identitet brenda, a ima i nerazvijene kanale distribucije i komunikacije koji bi se mogli ojačati poboljašnjem korišćenja novih informacionih i komunikacionih tehnologija. 

Istovremeno, turizam i srodne usluge su glavni elementi ekonomskog razvoja ovog područja. Usluge ove vrste imaju najveći udio u regionalnom BDP. Turistički servisi zapošljavaju najveći broj ljudi, stoga je neophodno proširiti spektar usluga, produžiti turističku sezonu i ponuditi bolji kvalitet usluga zasnovanih na autentičnim lokalnim proizvodima, tradiciji i kulturi.

Opis projekta

Projekat će stimulisati lokalnu ekonomiju u prekograničnoj obasti kroz približavanje privatnog i javnog sektora u oblasti turizma i usklađivanje nove tehnologije za osmišljavanje turističkih usluga orijentisanih na korisnika.

Konkretno, projekat će se, između ostalog, kocentrisati na sljedeće aktivnosti:

 • Zajedničke marketinške inicijative (poboljšati korišćenje informaciono-komunikacionih tehnologija u marketinške svrhe i za jačanje saradnje među klasterima);
 • Šeme za poboljšanje kvaliteta (kvalifikacije instruktora za određene aktivnosti, vodiča i pružalaca spasilačkih usluga);
 • Zajednička promocija turizma i marketinških inicijativa, naročito uključujući inicijative za unapređenje prekograničnog regionalnog identiteta kao turističke oblasti: promotivne aktivnosti kao što su priprema i distribucija informacija i promotivnog materijala o prekograničnoj oblasti i njenim proizvodima, zajedničko učešće na sajmovima turizma, aktivnosti podizanja svijesti i informativni servisi za lokalna preduzeća i zajednice;
 • Unapređenje bezbjednosnih standarda u obje zemlje kako bi se osiguralo bolje međunarodno priznanje visoko kvalitetnih spoljnih turističkih proizvoda.

Usljed pojave lokalnih/regionalnih instruktora u budućnosti će biti omogućeno ponavljanje obuka i to je zapravo ključni aspekt održivosti projekta. Takođe, kao jasan primjer primjene najboljeg slučaja iz prakse, dometi projekta će djelovati kao prave i elektronske platforme za ukrštanje svih uključenih klastera u cilju stalnog usklađivanja sadržaja njihovih programa sa potrebama tržišta.

Očekivani rezultati projekta su:

 • Poboljšani kapaciteti za upravljanje stazama i službi za spašavanje;
 • Osnovan IT sistem (Geoportal i dvije mobilne aplikacije) za prikupljanje podataka u realnom vremenu i informacija za potrošače;
 • Poboljšani kapaciteti za bezbjednost i instruktorsku nastavu;
 • Zajednički turistički proizvod je promovisan na međunarodnom nivou.

Pošto je ovo projekat sa više partnera, UNDP je formalizovao saradnju sa Nacionalnom turističkom organizacijom i Gorskom službom spašavanja Crne Gore, dok su hrvatski partneri Gorska služba spašavanja iz Hrvatske i Hrvatska Privredna komora – Županijska komora, Dubrovnik.

Projekat je kofinansirala Evropska unija kroz Instrument za pretpristupnu pomoć, konkretno Program pogranične saradnje između Crne Gore i Hrvatske.

Šta smo do sada postigli?Unapređenje ljudskih resursa:

 • 7 sertifikovanih instruktora za kajakarenje na moru iz lokalnih klubova i udruženja. Sertifikat je međunarodno priznat na osnovu „star“ sistema za sertifikaciju Britanskog udruženja kanuista.
 • 8 članova Gorske službe spašavanja Crne Gore je dobilo sertifikate „Međunarodno licencirani instruktor za zbrinjavanje povrijeđenih u vanbolničkim uslovima (ITLS)“. Na ovaj način je prvi put stvorena instruktorska osnova za pružanje prve pomoći u planini, čime će se nastaviti sa podizanjem standarda bezbjednosti u okviru turističe ponude u Crnoj Gori.
 • 15 turističkih agencija, tur-operatera i lokalnih udruženja se okupilo u prvi klaster za turizam na otvorenom u Crnoj Gori. Ista struktura će biti uspostavljena i u Hrvatskoj

Poboljšanje tehničkih kapaciteta:

 • Deset kompleta specijalizovane opreme je dodijeljeno Gorskoj službi spašavanja: oprema za spašavanje u zimskim uslovima, tehnička i lična oprema za 40 članova organizacije.
 • Pješačke staze skenirane u GPS, a podaci unešeni u elektronsku bazu podataka(ukupno oko 50km)
 • 55 znakova i info tabli postavljeno duž Jadranskog pojasa

Unapređenje integrisanih destinacija na otvorenom

 • 10 turističkih agencija iz Crne Gore i Hrvatske je učestvovalo u specijalnoj prezentaciji za Francuske tur-operatere i medije. Domaćin ovog događaja je bila Hrvatska ambasada u Francuskoj, uz podršku kancelarije Hrvatske turističke zajednice u Parizu i Nacionalne turističke organizacije Crne Gore
 • Uspostavljen geoportal www.adriaticadventure.eu
 • Postavljene 2 aplikacije za mobilne telefone za promociju destinacija, download na google play/apple store: “Adriatic Adventure”
 • 4 francuska turoperatora učestvovala posjetila destinaciju u okviru studijskog putovanja


Ko finansira projekat?

Donator

Iznos

Evropska unija

USD 277,000

UNDP

USD   54,000

Ukupno

USD 331,000

Realizacija sredstava u prethodnim godinama

Decembar 2014 USD 161,803
Decembar 2013 USD 108,667