Indikatori životne sredine

Pregled

 FOTO: UNDP CRNA GORA

Projekat „Izgradnja kapaciteta za integraciju globalnih obaveza zaštite životne sredine u insvesticione/razvojne odluke“ osmišljen je sa ciljem da analizira, identifikuje i isproba napredne instrumente i prakse za upravljanje informacijama o životnoj sredini i praćenje usklađenosti nacionalnog sprovođenja Rio konvencija.

Projekat je namijenjen razvoju nacionalnih kapaciteta za prikupljanje i analizu podataka i informacija prema metrici globalnih indikatora za životnu sredinu i njihovom uvođenju u procese donošenja odluka o nacionalnom održivom razvoju i životnoj sredini.

Opis projekta

Opšti cilj ovog projekta je da pokrene sistematičan i održiv pristup procjenjivanju globalnih ekoloških dostignuća kroz sprovođenje nacionalnih politika, programa i planova. Ovaj rezultat će biti postignut kroz dva odvojena cilja:

Cilj 1: Razvoj Indikatora globalnog ekološkog upravljanja. Aktivnosti usmjerene na postizanje ovog cilja uključuju razvoj i pilotiranje Informacionog sistema za upravljanje životnom sredinom (Environmental Management Information System – EMIS) na osnovu indikatora, za mjerenje, izvještavanje i verifikovanje (measuring, reporting, verifying - MRV) upravljanja životnom sredinom u Crnoj Gori. Takođe, sistem će služiti za identifikovanje i razvoj seta međunarodno priznatih kriterijuma i indikatora za procjenu politika, programa i planova u kontekstu globalnih ekoloških obaveza uređenih okvirima triju Rio konvencija.

Cilj 2: Institucionalno jačanje praćenja globalne životne sredine i unapređenje kapaciteta za ponavljanje praksi uspješnog upravljanja i integrisanja informacija o životnoj sredini. Ovaj cilj obuhvata podršku izgradnji institucionalnih kapaciteta kako bi se omogućilo uključivanje globalnih ekoloških obaveza u procese praćenja planiranja i usaglašenosti.

Šta smo do sada postigli? • Pripremljena je Nacionalna lista indikatora životne sredine.
 • Izrađen je Pravilnik o nacionalnoj listi indikatora životne sredine i u procesu je usvajanja.
 • Urađen je i odobren Indikatorski  izvještaj o stanju životne sredine u Crnoj Gori.
 • Kreiran je Informacioni sistem za upravljanje životnom sredinom, kao i IT platforma za vazduh, vodu i zemljište.
 • Pokrenuta je pilot upotreba novih tehnologija za praćenje indikatora životne sredine u realnom vremenu (kvalitet vazduha  i lociranje smetlišta)
 • Organizovana je međunarodna konferencija na temu korišćenja novih tehnologija za monitoring životne sredine (#ICT4ENV).
 • Izvršena procjena IT sistema Agencije za zaštitu životne sredine Crne Gore, što je početna tačka za uspostavljanje Informacionog sistema upravljanja zaštitom životne sredine, finansiranom od strane EU
 • Razvijen informatički Sistem za upravljanje dokumetnima(DMS), za 5 institucija: Agencija za zaštitu životne sredine, Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Centar za ekotoksikološka istraživanja i Institut za biologiju mora
 • Uspostavljen sistem za praćenje koncentracije polena
 • Pokrenuto opremanje izložbenog prostora za nacionalni Herbarijum
 • Započeto razgraničenje vodnih slivova rijeke Morače  

Ko finansira projekat?

Donor Name

Amount contributed

GEF

USD 502,700

UNDP

USD   25,000

Ukupno

USD 527,700

Realizacija sredstava u prethodnim godinama

Decembar 2014 USD 146,053
Decembar 2013 USD 147,998

Decembar 2012

USD   71,887

Decembar 2011

USD    5,133