Jačanje održivosti zaštićenih područja

Pregled

Kayaking on Tara RiverKajakarenje na rijeci Tari. Fotografija: UNDP Crna Gora

Zaštita izuzetnog biodiverziteta Crne Gore djelimično se ostvaruje kroz sistem zaštićenih područja koji pokriva oko 7,88% teritorije. Međutim, u ovom trenutku, Sistem zaštićenih područja (SZP) Crne Gore nije u stanju da postigne efikasno očuvanje biodiverziteta zemlje.

Projekat UNDP „Jačanje održivosti Sistema zaštićenih područja Crne Gore“ će doprinijeti postizanju ekološke koristi od ublažavanja trenutnih prijetnji biodiverzitetu na najmanje 108 866 hektara zaštićenih područja Crne Gore. To će biti urađeno prevazilaženjem barijera koje sprečavaju efikasno upravljanje Sistemom zemljanih zaštićenih područja, proširenje i poboljšanje statusa zaštićenosti za najmanje 21 000 ha i stvaranje uslova za uspostavljanje novih zaštićenih morskih područja u Crnoj Gori.

Opis projekta

Opšti cilj ovog projekta je razvijanje institucionalnih kapaciteta za projektovanje, planiranje i upravljanje reprezentativnijim sistemom zaštićenih područja. Ove aktivnosti će biti usmjerene na postizanje dva cilja:  

Cilj 1: Prošriti i racionalizovati sistem zaštićenih područja da bi se obezbijedila bolja reprezentativnost habitata i bezbjednija konzervacija. U okviru ovog cilja biće izvršena procjena nedostataka u zaštićenim područjima, što će rezultirati sveobuhvatnim planom za reprezentativan Sistem zaštićenih područja. Biće obavljeno ponovno vrednovanje ekoloških vrijednosti i postojećih aranžmana upravljanja. Dio ovog cilja je uspostavljanje Regionalnog parka Komovi i sprovođenje procjene izvodljivosti i dogovorenog plana za uspostavljanje Zaštićenog morskog područja u Platamunima.

Cilj 2: Jačanje institucionalnih kapaciteta za efikasno upravljanje reprezentativnijim Sistemom zaštićenih područja. Pod ovim se podrazumijevaju aktivnosti koje imaju za cilj stvaranje geoprostorne baze podataka i uspostavljanje sistema podrške odlučivanju. Takođe, cilj je razmatranje upravljanja i upravljačih mogućnosti zaštićenih područja, rad na razvijanju vještina osoblja zaštićenih područja i obezbjeđivanje uključenja i oplemenjivanja lokalnih zajednica kada se osnuje Regionalni park Komovi.

Šta smo do sada postigli? • Pripremljene su studije zaštite za proglašenje područja Komovi i Pive (Bioči – Volujak – Maglič) za regionalne parkove prirode;
 • Pružili smo pomoć u poboljšanju pravnog okvira za funkcionisanje Nacionalnih parkova kroz podršku amandmanima na Zakon o nacionalnim parkovima;
 • Dizajniran je Informacioni sistem zaštite životne sredine za Agenciju za zaštitu životne sredine Crne Gore;
 • Sprovedena je procjena nedostataka kao preduslov za razvoj okvira za planiranje uspostavljanja dugoročnog ekološkog, reprezentativnog Sistema zaštićenih područja;
 • Podržali smo biznis klastere u blizini zaštićenih područja i bavili se neiskorišćenim potencijalima kroz razvoj novih usluga ili poboljšanje postojećih;
 • Podržano je osnivanje obrazovnih programa za upravljanje zaštićenim područjima i ruralnim razvojem, s akcentom na finansijskom planiranju i upravljanju zaštićenim područjima;
 • Osnovan je program stručne obuke za rendžere u zaštićenim područjima;
 • Sačinjeni su planovi za upravljanje Regionalnim parkovima Piva i Komovi;
 • Kreiran je i učinjen funkcionalnim Informacioni sistem za Javno preduzeće Nacionalni parkovi;
 • Obavljena je analiza internih biznis procedura. Na osnovu preporuka razvijen je set novih internih procedura i uspostavljeni su interni kontrolni mehanizmi.
 • Revidirane su opcije upravljanja i ekološke vrijednosti zaštićenih zona
 • Koordinirano je procesom procjene izvodljivosti za zaštićeno morsko područje Platamuni
 • Podrška lokalnim biznisima i NVO sektoru u razvijanju novih proizvoda i unaprijeđivanju postojećih u cilju promocije razvoja potencijala zaštićenih područja(podržano 12 inicijativa od strane 6 NVO i 18 lokalnih biznisa)

Ko finansira projekat?

Donator

Iznos

GEF

USD   950,000

UNDP

USD     40,000

Ukupno

USD   990,000

Realizacija sredstava u prethodnim godinama

Decembar 2014 USD 204,974
Decembar 2013 USD 218,598

Decembar 2012

USD 275,942

Decembar 2011

USD 147,410

Decembar 2010

USD 112,454

Decembar 2009

USD     6,046