UNDP i Sistem UN

ALternative text for imagesCrna Gora je 192. članica Ujedinjenih nacija

Sistem Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori čini pet agencija sa sjedištem u zemlji (UNDP, UNICEF, UNHCR, WHO, IOM) i sedam agencija UN sa sjedištem u regionu (FAO, UNEP, UNESCO, UNIDO, UN Women i IAEA), pri čemu UNDP ima ulogu glavnog koordinatora. Ove agencije djeluju zajedničkim snagama kako bi pružile niz razvojnih usluga građanima i Vladi Crne Gore.

Zajednički ove agencije sprovode reformu Ujedinjenih nacija, pod nazviom 'Djelujući kao jedan', a što je definisano i Integrisanim programom 2012-2016. Tim Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori koordinira reformu “Djelujući kao jedan”, sa fokusom na tri oblasti: društveno uključivanje, demokratsko upravljanje i održiv ekonomski razvoj uz zaštitu životne sredine. U okviru takvog koncepta, Sistem UN udružuje svoje kapacitete, ekspertizu i komparativne prednosti sa Vladom i partnerima na nacionalnom i međunarodnom nivou. 

Tri godine od početka sprovođenja, koncept 'Djelujući kao jedan' rezultirao je zajedničkim naporima da se:

  • Iznađu održiva rješenja za izbjegla i raseljena lica iz okolnih zemalja, poput Sarajevo procesa koji ima za cilj da poglavlje izbjeglištva koje datira iz devedesetih godina bude zatvoreno.
  • Obezbijedi zaštita djece, socijalna inkluzija i stvore mogućnosti za najugroženije grupe;
  • Uhvatimo u koštac sa izazovima sa kojima se susreću osobe sa invaliditetom, kako deca tako i odrasli;
  • Pruži podrška dobrom upravljanju u okviru cjelokupnog sistema i da se ojača raznovrsnost nacionalnih kapaciteta za pristupanje EU;
  • Pruži podrška upravljanju u zdravstvenom sektoru i ojača sistem za mentalno zdravlje;
  • Unaprijedi razvoj zelene ekonomije i biznis klastera;
  • Pripremi odgovori na klimatske promjene i unaprijedi smanjenje rizika od katastrofa.

Agencije UN pomažu zemlji i prilikom prirodnih katastrofa. Tokom sniježne oluje u februaru i martu 2012. godine, agencije UN su zajednički podržale najugroženije stanovništvo u tri sjeverne opštine. U julu 2012. godine, kada je požar velikih razmjera uništio domove oko 800 stanovnika izbjegličkog kampa Konik 1 u Podgorici, agencije UN su se aktivno angažovale na oporavku kampa.

Sistem za koordinaciju obuhvata sve organizacije koje učestvuju u sistemu UN, bez obzira na njihovo formalno prisustvo u zemlji. Stalni koordinator, koji je u nadležnosti i pod finansijskim okriljem UNDP, vođa je Tima Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori i imenovani predstavnik generalnog sekretara za razvojne aktivnosti. Kancelarija za koordinaciju UN olakšava koordinaciju između agencija, komunikaciju i saradnju.

U okviru modela 'Djelujući kao jedan', UNDP saziva/predsjedavajući je za nekoliko radnih grupa: za demokratsko upravljanje, ekonomski razvoj i zaštitu životne sredine, za rodnu ravnopravnost i ljudska prava. Takođe, UNDP doprinosi radu Tima za upravljanje operativnom podrškom, kao i radnim grupama za socijalnu uključenost, za monitoring i evaluaciju i tematskoj grupi za HIV/AIDS. Zatim, kroz aktivno učešće predstvnika za odnose s javnošću, UNDP igra važnu ulogu u zajedničkom Timu UN za komunikacije u smislu sinhronizacije politika za komunikacije i javno zastupanje koje za cilj imaju jačanje koherentne slike UN i jedinstvenog glasa agencija UN u zemlji.

Sistem UN u Crnoj Gori