Ekonomija i životna sredina

U Crnoj Gori, više od 60% ljudi koji žive u siromaštvu stanovnici su sjevernog dijela zemlje, gdje je nezaposlenost dva puta veća nego u centralnom i južnom regionu. Situacija je takva uprkos činjenici da se na sjeveru nalazi 100% hidropotencijala Crne Gore, 67% obradivog zemljišta, 71% šuma, 70% stoke, sve poznate količine rezervi olova, cinka i ugljena, svi značajni potencijali za održivi turizam tokom cijele godine (što već čini 17% BDP ovog regiona).

Naši ciljevi

Unapređenje transformacije tržišta ka niskim emisijama štetnih gasova, ekonomiji zasnovanoj na efikasnoj upotrebi resursa, i otpornim ekosistemima i zajednicama. Namjera je da se otvore 'zelena' radna mjesta, generiše i sačuva prihod, smanji emisija gasova sa efektom staklene bašte (GHG) i zavisnost od uvoza energije. Više

Zelena budućnost za Crnu Goru

UNDP pruža podršku Crnoj Gori u unapređenju transformacije tržišta ka niskim emisijama štetnih gasova, ekonomiji zasnovanoj na efikasnoj upotrebi resursa, i otpornim ekosistemima i zajednicama. Namjera je da se otvore 'zelena' radna mjesta, generiše i sačuva prihod, smanji emisija gasova sa efektom staklene bašte (GHG) i zavisnost od uvoza energije. Više

Naše priče

Porodica Pavićević živi mirnije znajući da može da grije svoju kuću i ostvari zakonito pravo svojine/ Foto: UNDP Crna Gora

Energetska efikasnost i legalizacija objekata

Energetska efikasnost i nelegalna stambena naselja ne dovode se često u vezu. Ali, s obzirom da oba pitanja predstavljaju značajan izazov za Crnu Goru, osmišljeno je inovativno rješenje za njihovo povezivanje. Ideja je jednostavna. Ljudi koji žive u oko 100.000 bespravno izgrađenih kuća i objekata...Više 

OTVARANJE REKONSTRUISANE MUZIČKE AKADEMIJE NA CETINJU, PRIJESTONICI CRNE GORE. FOTO: UN U CRNOJ GORI/ VLATKO OTAŠEVIĆ

Beautiful Cetinje: Energetska efikasnost za istoriju i budućnost

Izazov vijeka za Crnu Goru je kako iskoristiti resurse – učiniti više sa manje. Kako bi bila ekonomski kompetitivna, kako bi stvorila pristojne poslove i uložila u zdravlje i obrazovanje svojih građana, i kako bi očuvala jedinstvene prirodne resurse kojima je blagoslovena, Crna Gora treba agresivno...Više 

Više

Projekti i inicijative

  • Upravljanje priobalnim područjem

    The coastal area of Montenegro is a region with high development potential, characterized by complex relations between human activities and environment, but also with the pronounced pressures on natural resources. In order to preserve its development potential, primarily through preservation of resource base and qualities of the natural and manmade environments, it is necessary to have integrated approaches in the planning and management of the coastal area. Više 

Vidi listu projekata