Naše priče

 • Beautiful Cetinje

  Izazov vijeka za Crnu Goru je kako iskoristiti resurse – učiniti više sa manje. Kako bi bila ekonomski kompetitivna, kako bi stvorila pristojne poslove i uložila u zdravlje i obrazovanje svojih građana, i kako bi očuvala jedinstvene prirodne resurse kojima je blagoslovena, Crna Gora treba agresivno da se pozabavi ukidanjem neefikasnosti i ulaganjem u proizvodnju čiste energije, lokalnu proizvodnju hrane i turističku industriju.

 • Energetska efikasnost i legalizacija objekata

  Energetska efikasnost i nelegalna stambena naselja ne dovode se često u vezu. Ali, s obzirom da oba pitanja predstavljaju značajan izazov za Crnu Goru, osmišljeno je inovativno rješenje za njihovo povezivanje.

 • Zajednice pogođene poplavama preuzimaju aktivniju ulogu u vanrednim situacijama

  Seribona Berišaj je izbjeglica sa Kosova. Ona živi na obali rijeke Lim, u naselju Riversajd u sjevernom dijelu Opštine Berane. Cijelo naselje, kao i naselje Talum na drugoj strani rijeke, najviše je pogođeno velikim poplavama koje su Crnu Goru zadesile krajem 2010. godine.

 • environmentalsecurity

  Mala zajednica koju čini tek nešto više od osam hiljada ljudi, koji žive u bivšem rudarskom gradu na sjeveru Crne Gore, postepeno otvara vrata ekološkom razvoju.