Razvoj po mjeri čovjeka

 Foto: UNDP Crna Gora/Miloš Vujović, Mediabox

“Ekonomski rast sam po sebi ne odslikava po automatizmu napredak kada je u pitanju razvoj po mjeri čovjeka,” kaže se u Globalnom Izvještaju UNDP o razvoju po mjeri čovjeka za 2013. godinu „Uspon zemalja Juga: Napredak po mjeri čovjeka u raznolikom svijetu” koji je UNDP svijetu predstavio u martu, a Crnoj Gori u aprilu 2013. „Politike orijentisane ka siromašnima i značajna ulaganja u sposobnosti ljudi – stavljanjem akcenta na obrazovanje, ishranu i zdravlje, kao i na vještine potrebne za zapošljavanje – mogu povećati pristup dostojanstvenom poslu i obezbijediti održivi napredak.“

U smislu ljudskog razvoja, napredak u Crnoj Gori je tokom posljednjih godina postignut u tri njegove temeljne dimenzije: dug i zdrav život, pristup znanju i pristojan životni standard.

Između 2005. i 2011. godine Indeks razvoja po mjeri čovjeka u Crnoj Gori porastao je od 0,757 do 0,771 - što je povećanje od 2,0%, odnosno prosječno godišnje povećanje od oko 0,3%. Između 1980. i 2011., očekivana dužina života u zemlji je pri rođenju porasla za 0,9 godina. Crnogorski bruto nacionalni dohodak (BND) po glavi stanovnika je između 2005. i 2011. godine porastao za oko 24,0%.

Crna Gora zauzima 52. mjesto od 187 zemalja i teritorija, i svrstana je u kategoriju „visokog razvoja po mjeri čovjeka“. Crna Gora zauzima bolje mjesto od nekih zemalja zapadnog Balkana iz ove kategorije, kao što su Srbija (64.), BJR Makedonija (78.) i Bosna i Hercegovina (81.). U isto vrijeme, nalazi se iza većine zemalja članica Evropske unije, uključujući Sloveniju (na 21. mjestu), Češku (28.), Estoniju (33.), Slovačku (35.), Mađarsku (37.), Poljsku (39.), Litvaniju (41.), Latviju (44.) i Hrvatsku (47).

Naši ciljevi

 foto: UNDP u Crnoj Gori

Kroz Nacionalne izvještaje o razvoju po mjeri čovjeka UNDP u Crnoj Gori podržava kreiranje nacionalnih politika utemeljenih na dokazima. Podaci, analize i preporuke iz ovih izvještaja služe ubrzanju cjelokupnog procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Razvoj po mjeri čovjeka se tiče širenja izbora koje ljudi imaju. Ovi izbori su različiti, ali najosnovniji su oni koji se tiču vođenja dugog i zdravog života, obrazovanja i uživanja ​​pristojnog životnog standarda. Ostali izbori mogu uključivati ​​slobodu izražavanja, udruživanja i kretanja, socijalnu pravdu i zaštitu od diskriminacije na temelju rasnog, vjerskog ili etničkog porijekla, kao i sposobnost da utičemo na odlučivanje i doprinosimo društvenom životu.

Stepen razvoja obično se mjeri bruto nacionalnim proizvodom po glavi stanovnika. Umjesto ove mjere UNDP promoviše Indeks razvoja po mjeri čovjeka (HDI). Uz BNP po glavi stanovnika, naš cilj je mjerenje stepena obrazovanja i životnog vijeka stanovništva pomoću HDI. Podaci o razvoju po mjeri čovjeka koji se koriste u pripremi HDI i drugih kompozitnih indeksa obezbjeđuju se iz raznih međunarodnih javnih izvora i predstavljaju najbolje i najnovije statistike za one pokazatelje koji su dostupni u vrijeme pripreme nacionalnih, regionalnih i globalnih Izvještaja o razvoju po mjeri čovjeka.

Nacionalni izvještaji o razvoju po mjeri čovjeka za Crnu Goru

 Foto: UNDP u Crnoj Gori

Tema Nacionalnog izvještaja o razvoju po mjeri čovjeka za 2014. godinu, koji je u pripremi, je mogućnost sprovođenja agende rasta zasnovane na štednji resursa i utemeljene na potencijalima, uzimanju u obzir postojećih prepreka za realizaciju, kao i na opisu političkog okvira i potrebnih aktivnosti kako bi se krenulo ka ekonomiji koja je štedljivija u pogledu resursa, „zelenija“, konkurentija, i u potpunosti u skladu s prioritetima EU 2020 i unapređenja razvoja po mjeri čovjeka.

Nacionalni izvještaj o razvoju po mjeri čovjeka za 2013. godinu – „’Ljudi su pravo bogatstvo jedne zemlje.’ Koliko je bogata Crna Gora?“ – objavljen je u january 2013. godine. U njemu se ispituje raspoloživost kadrova i ljudskog kapitala za članstvo u EU, i šta treba učiniti danas kako bi se ovi resursi stekli za Crnu Goru sjutrašnjice.

Ljudski kapital predstavlja cijelo stanovništvo jedne zemlje - zaposlene i nezaposlene, domaćice, bogate i siromašne, stare i mlade, one koji će tek biti rođeni. Ljudski kapital takođe predstavlja znanje, vještine, zdravlje, iskustva, vrijednosti, želje, inovativni i preduzetnički duh - sve ono što nas čini produktivnijim u ekonomskom i neekonomskom smislu.

Crnogorska TV Atlas, na svoju inicijativu i svojim sredstvima, proizvela je jedinstveno TV izdanje Nacionalnog Izvještaja o razvoju po mjeri čovjeka uz stručnu podršku Kancelarije UNDP u Crnoj Gori. Ovo TV izdanje je zapravo serijal koji se sastoji od 24 emisija pod nazivom „Ja imam stav“ u kojima obični građani raspravljaju o temama iz Izvještaja. Na taj način je Izvještaj otišao dalje od uobičajenog štampanog i elektronskog izdanja i preko televizije ušao u gotovo svaki crnogorski dom.

Lista kratkih inserata iz emisija „Ja imam stav“

Blog (na engleskom jeziku) gđe Aleksandre Višnjić Bojović, menadžerke projekta za izradu Nacionalnog izvještaja o razvoju po mjeri čovjeka za 2014. godinu