Partneri

Rad UNDP u Crnoj Gori usmjeren je na prioritete zemlje vezane za pristupanje Evropskoj uniji, uz uvođenje najbolje međunarodne prakse i podršku uključivanju civilnog društva. UNDP se zalaže za izradu politika zasnovanih na dokazima, pruža podršku u javnom zastupanju, tehničku pomoć, pristup inovacijama i stručnom znanju, kao i koordinacionu podršku Vladi. Naša komparativna prednost u ubrzanju održivog razvoja Crne Gore po mjeri čovjeka potiče iz naše nepristrasnosti i globalnog prisustva, i iz naših dosadašnjih uspjeha u podršci Crnoj Gori u djelotvornom privlačenju i korišćenju razvojne pomoći. Rad UNDP u okviru koncepta UN Djelujući kao jedan ima za cilj da dodatno doprinese koherentnosti UN u Crnoj Gori u skladu sa Zajedničkim integrisanim okvirom UN za period 2012-2016.

Vlada Crne Gore, resorna ministarstva, lokalne samouprave, specijalizovane institucije, međunarodne organizacije, univerziteti, privatni sektor i niz nevladinih organizacija i organizacija civilnog društva.

Dali smo doprinos ovim uspjesima uz sjajnu saradnju i finansijsku podršku vlade Crne Gore, Norveške, Holandije, Ujedinjenog Kraljevstva, Slovačke, Češke, Švedske i Danske; Delegacije EU u Crnoj Gori; Evropske komisije, Misije OEBS u Crnoj Gori, Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF), Globalnog fonda za borbu protiv AIDS, tuberkuloze i malarije (GFATM), Programa EC SEESAC i Multidonatorskog fonda.